Škodu ve výši 150 tisíc korun způsobil šofér, který v Horní Folmavě povalil... Škodu ve výši 150 tisíc korun způsobil šofér, který v Horní Folmavě povalil... Škodu ve výši 150 tisíc korun způsobil šofér, který v Horní Folmavě povalil... Škodu ve výši 150 tisíc korun způsobil šofér, který v Horní Folmavě povalil...