Konec kauzy dluhu, který měl chlapec od čtyř let za poplatky za služby

  16:02
Ačkoliv by po úpravě zákonných pravidel nemělo docházet k případům takzvaných dětských exekucí, zástupci společnosti Tady a teď stále řeší jejich dopady. Například až letos na podzim se podařilo uzavřít kauzu, kdy se finanční sankce týkala osmiletého chlapce. Město Chodov na Sokolovsku po něm vymáhalo dluh, který se týkal neuhrazeného poplatku v době, kdy chlapci byly čtyři roky.

Starosta Chodova Patrik Pizinger tvrdí, že se jednalo o výjimečnou záležitost, která vznikla kvůli povinnosti města pohledávky vymáhat a že město už od dětí dluhy nevymáhá.

Chlapce v rámci projektu Za děti bez dluhů zastupovala organizace Tady a teď, která se zaměřuje na pomoc sociálně slabým. Dluh vznikl po odchodu otce z domácnosti, matka se ocitla ve finanční tísni a musela se odstěhovat k příbuzným.

Zapomněla přitom rodinu odhlásit z poplatků za služby. Za pár měsíců přišla výzva od města a následně od exekutora. Město Chodov jako věřitel žalovalo malého chlapce o 1500 korun.

„Matka se s námi spojila s tím, že nechápe, jak může být exekuce vedena na jméno jejího syna a chtěla situaci řešit. Tou dobou šlo již o částku ve výši téměř jedenáct tisíc korun,“ vysvětlila Tereza Dvořáková, koordinátorka projektu Za děti bez dluhů.

Zájmy chlapce začala hájit advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová, která spolupracuje s Tady a teď a problematikou dětských dluhů se zabývá dlouhodobě.

„Kontaktovali jsme město Chodov a navrhli zastavení exekuce v nalézacím řízení, poukazovali jsme na judikaturu Ústavního soudu. Město s tím nesouhlasilo a nadále trvalo na vymáhání dluhu včetně příslušenství v řízení před Okresním soudem v Karlových Varech,“ uvedla advokátka.

Město zažalovalo chlapce o 1500 korun

Před jednáním u soudu však došlo ke zvratu. Exekutor obdržel od města Chodov návrh na zastavení exekuce. Tím bylo zrušeno soudní jednání.

Spor ale neskončil. Exekutor totiž v usnesení o zastavení exekuce rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, tedy ani samotný chlapec. Advokátka proti rozhodnutí o nákladech řízení podala odvolání.

Věc pak posuzoval Krajský soud v Plzni, který dal nakonec chlapcově advokátce za pravdu a odmítl upření práva na náhradu nákladů řízení. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že podle judikatury Ústavního soudu byla exekuce sama o sobě nepřípustná. Usnesení exekutora krajský soud změnil tak, že městu Chodov uložil povinnost zaplatit chlapci náhradu nákladů řízení.

Podle Terezy Dvořákové v případu hrozila mimořádná nespravedlnost. „I když se lidé brání a vstoupí do sporu, děje se to, že jim nejsou náklady na vedení sporu přiznané. Postižení často neví, že i proti tomu je možné podat odvolání,“ konstatovala.

Starosta Chodova řekl, že pro město je záležitost uzavřená a tvrdí, že podobný případ nehrozí. „Tohle byla jednotlivost. Podle mě kolem problematiky závazků dětí existoval nešťastný legislativní salát. Myslím, že od začátku mělo být stanoveno, že za závazky dětí odpovídají jejich rodiče,“ uvedl Patrik Pizinger.

Upozornil, že pohledávku u chlapce mělo město přiznané soudem, a proto ji podle starosty vymáhat muselo.

Poplatky jakou součást inkasa

Patrik Pizinger upozornil, že dnes už městu podobné pohledávky u dětí vznikat nemohou. „Teď už je to legislativně postaveno tak, že pokud jsou poplatníci nezletilí, vymáhají se u zákonných zástupců,“ uvedl.

Navíc v Chodově se změnil systém úhrad za likvidaci odpadů. „Měníme poplatkovou povinnost. Už nebudou chodit složenky na jednotlivé obyvatele, ale stane se to součástí inkasa a rodiče si budou moci ohlídat, jak na tom jsou. Systémově už je to vyřešeno,“ konstatoval.

Od takzvaných dětských exekucí se v Česku v posledních letech ustoupilo na základě změny zákonů. Některé případy z minulosti ale stále nejsou zcela uzavřené. Plzeňský kraj proto nedávno vyzval vedení měst a obcí, aby takové kauzy definitivně uzavřela a nabízí jim při řešení metodickou pomoc.