Zkusíme znovu koupit spalovnu v Rybitví, říká primátor Pardubic

  16:18
Primátor Pardubic Martin Charvát chce vyvolat jednání o odkupu odstavené spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se od roku 2006 snaží obnovit její provoz, ale naráží na odpor obcí v okolí.

Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic. | foto: AVE CZ

Už dávno mohla nepříjemná sága skončit. Brzy to bude pět let, co se primátorovi Pardubic Martinu Charvátovi povedlo v zastupitelstvu sehnat dostatek hlasů k odkupu roky odstavené spalovny v Rybitví za 35 milionů. 

Některé odpůrce plánu firmy AVE CZ pálit 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně na návětrné straně města to uvedlo do takové euforie, že se ihned běželi podělit o své pocity před televizní kamery.

Záhy však velmi chyběli v sále, kde zasedá zastupitelstvo. Nestor pardubické ODS Petr Klimpl, který nákup odmítal, rychle zhodnotil situaci a vyvolal samostatné hlasování o zařazení položky na transakci do rozpočtu města.

A uspěl. Najednou chyběly hlasy politiků, kteří popisovali svou radost televizním divákům před budovou radnice. 

„Vidím jako promarněnou příležitost, že se nepodařilo areál spalovny odkoupit v roce 2017, tehdy jsme byli krůček před cílem. Bohužel došlo na má slova, když jsem upozorňoval, že hrozbu zprovoznění spalovny lze jednou provždy zažehnat pouze tím, že spalovna bude naše a že budeme o jejím osudu rozhodovat my,“ připomněl primátor Charvát hlasování zastupitelstva města z května roku 2017.

Firma, která patří majiteli fotbalového klubu AC Sparta Praha Danieli Křetínskému, se dál pokouší získat všechna potřebná povolení, aby mohla výnosný byznys u Pardubic spustit. Tomu chce Charvát zabránit, a proto opět zkusí spalovnu odkoupit: 

„Jsem odhodlán vyvolat nové jednání se společností o odkupu areálu spalovny. Stále to považuji za nejbezpečnější cestu, jak tuto hrozbu pro Pardubicko eliminovat. Nicméně se obávám, že vlivem toho, že současný majitel se blíží ke svému cíli zprovoznit spalovnu, bude cena pro případný odkup daleko vyšší, než jsem vyjednal v roce 2017.“

AVE CZ i nadále usiluje o získání potřebných povolení

Společnost AVE CZ ke konci loňského roku odevzdala ministerstvu životního prostředí přepracovaný posudek. Už nenavrhuje dvě varianty množství ročně spalovaného materiálu. Původně počítala s ročními kapacitami 20 tisíc tun nebo 15 800 tun. Teď plánuje pouze vyšší hodnotu, která představuje 7 500 provozních hodin ročně.

Magistrát již k obnově spalovny podal nesouhlasné stanovisko, které je společnou iniciativou města, obvodů a okolních obcí. 

„Nesouhlasné vyjádření města se argumentačně opírá o odborné stanovisko specialistů sdružení Arnika Jindřicha Petrlíka a Nikoly Jelínek, formulačně pomohla advokátní kancelář Frank Bold Advokáti,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal, do jehož gesce patří i životní prostředí. 

Podle něj radnice bude i nadále dělat vše možné pro to, aby se v Rybitví chemikálie ani další nebezpečné odpady nikdy nepálily. 

„Samospráva města udělá maximum pro to, aby všemi legálními a možnými způsoby zamezila obnovení provozu spalovny a spalování průmyslového odpadu. To si Pardubice a jejich okolí nezaslouží,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal z ANO.

Například zástupci městského obvodu VI. Svítkov se bojí navýšení dopravy, a to až o 40 procent. Zmiňují také rizika převážení nebezpečných odpadů přes město i možného selhání lidského faktoru a s tím spojenou havárii spalovny.

„Realizace záměru bude mít zcela jistě také vliv na zhoršení kvality ovzduší ve městě, s níž už tak je okres Pardubice z hlediska výskytu rakoviny, a to jak u mužů, tak u žen, jedním z nejpostiženějších regionů. 

Spalovna stojí na návětrné straně Pardubic a zplodiny zasáhnou město i jeho okolí,“ uvedl starosta obvodu Petr Králíček ze sdružení Pardubice pro lidi.

Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo ministerstvo životního prostředí na základě přepracované dokumentace záměru a jeho vlivu na životní prostředí, kterou předložil majitel spalovny. Předmětem záměru je zájem majitele o zásadní rekonstrukci dlouhodobě odstavené spalovny průmyslového odpadu v Rybitví a jejího znovuuvedení do provozu.

Radnice: Plán firmy má mnoho nedostatků

„Podle našeho názoru má předkládaný záměr znovuzprovoznění spalovny řadu vážných nedostatků. Zdůvodnění záměru považujeme za nedostatečné, stejně tak je nedostatečné posouzení kumulativních vlivů záměru. 

Podle našeho názoru nejsou zohledněny požadavky na spalovny podle Stockholmské úmluvy, jako nepostačující vidíme i hodnocení vlivu záměru na zdraví a životní prostředí,“ uvedl Jan Nadrchal a dodal, že nedostatků je dle jeho názoru v záměru daleko více.

Ministerstvo životního prostředí nyní vyhodnotí dokumentaci, zda je záměr podle náležitostí zákona, a také zhodnotí jednotlivé připomínky. Potom vydá návrh buď na zamítavé, nebo na povolující stanovisko. Následovat bude veřejné projednání a na základě námitek a argumentů ministerstvo vydá výsledné rozhodnutí.

Do odporu proti záměru se přitom vedle města pustí i krajský úřad. „Držíme se našeho programového prohlášení, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme podporovat rozšíření kapacity spaloven nebezpečného odpadu na území našeho kraje. 

Zároveň chceme v návaznosti na nový zákon o odpadech podporovat obce při plnění plánu odpadového hospodářství, což znamená předcházení vzniku odpadů, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, řešení otázky logistiky, energetického a dalšího využití odpadů,“ uvedl hejtman Martin Netolický z ČSSD.

Firma AVE v roce 2005 koupila spalovnu od chemičky Synthesia, která její provoz zastavila, protože nesplňoval emisní limity. První žádost o posudek vlivu na životní prostředí EIA podala v roce 2010.