Dálnice D35 skončí na šedě vyznačeném provizorním sjezdu za obcí Ostrov. Za... Součástí stavby D35 bude i úprava křižovatek ve Stradouni tak, aby místní mohli... Tunel Homole povede pod stávající I/17, na které zůstane zachovaný provoz i... Tímto směrem bude pokračovat D35 dále k Vysokému Mýtu. Jedna ze dvou křižovatek na silnici I/17, z níž řidiči odbočují do Vraclavi. Vrch Homole nad silnicí spojující Vraclav a Janovičky. Právě tato komunikace...