iDNES.cz

Na obchvat Svitav je peněz dost. Archeologové začnou s pracemi za měsíc

  8:40
Když před deseti lety silničáři stříhali pásku na dokončeném obchvatu Opatova, věřili, že navazující silnici, která by odvedla dopravu ze Svitav, postaví co nevidět. Škrty někdejšího ministra dopravy Víta Bárty však udělaly plánům přítrž. Dlouhému čekání by měl být teď konec.

Budoucí nový úsek silnice I/43 odlehčí městu Svitavy dosavadní nadměrné dopravní zatížení. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Už za měsíc začnou pole v plánované trase svitavského obchvatu prohledávat archeologové. Že se příprava dlouho chystané stavby pohnula z místa, prozradil před pár dny věstník veřejných zakázek, v němž se objevil tendr na provedení záchranného archeologického výzkumu.

„Ředitelství silnic a dálnic poptává firmu, která ho provede. Součástí prací by mělo být kácení stromů ve větrolamech a demolice zahrádkářských chat v trase obchvatu,“ přiblížil přípravu nové přeložky důležité silnice místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Lhůtu pro doručení nabídek zakázky v předpokládané ceně 11,7 milionu korun mají silničáři stanovenou na 9. září.

Podle stanovených podmínek zakázky by se měli archeologové na polích za městem zdržet nanejvýš rok.

„Záchranný archeologický výzkum máme v plánu zahájit v říjnu letošního roku. Jakmile budeme mít podepsané smlouvy se zhotoviteli zemních prací pro archeologii a prací archeologického výzkumu, tak budeme těmto zhotovitelům předávat staveniště,“ řekla vedoucí úseku výstavby pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Hana Jarolímová.

Delší termín na archeologické práce se odvíjí od celkové délky obchvatu. Devět a půl kilometru dlouhá silnice začíná na křižovatce se silnicí I/35 a končí až u železničního mostu v Hradci nad Svitavou.

Úsek bude patřit archeologům, silničáři se vrátí za rok v listopadu

Před samotným plošným průzkumem míst budou archeologové na většině trasy provádět zkušební rýhování.

„Nikdo samozřejmě neví, co je v zemi. Archeologickou situaci rozeznáme až z povrchu geologického podloží po odstranění ornice. Pokud se během sondáží narazí na archeologické objekty, které se projevují převážně černou barvou, bude se provádět v okolí plošná skrývka,“ sdělil k postupu prací archeolog Regionálního muzea Pavel Kejval.

V okolí Svitav doposud neproběhl větší archeologický výzkum. Dosud známé nálezy pocházejí pouze z povrchových sběrů.

„Osídlení bylo vždy u řeky Svitavy, která protéká samotným městem. Lepší situace se dá očekávat u Hradce nad Svitavou, kde se nám před stavbou obslužné cesty v blízkosti čistírny odpadních vod v roce 2014 podařilo nalézt pravěké sídliště,“ doplnil Pavel Kejval.

Silničáři předpokládají, že samotnou silnici začnou stavět po dokončení těchto průzkumů nejdříve v listopadu příštího roku. Ovšem už dnes vědí, že peněz na stavbu za více než 800 milionů mají více než dost.

„Pro příští rok je zajištěno financování z Operačního programu doprava ve výši 449 milionů korun, což je částka, která je více než dostačující. Předpokládáme, že v roce 2020 bude prostavěno maximálně 150 milionů korun,“ odhadla za ŘSD Hana Jarolímová.

Posun je i ve výkupu pozemků. Silničáři mají v těchto dnech vypořádáno už 90 procent smluv. Kromě vykoupení zbylých parcel chtějí do konce roku podat žádosti na všechna stavební povolení a v příštím roce vysoutěžit firmu, která obchvat postaví.

zpět na článek