Z mlýna chtěli mít v Moravské Třebové atrakci, podle statika je na zbourání

  8:26
Roky chátrající starý mlýn v sousedství moravskotřebovského zámku se oživení jen tak nedočká. Ruina, kterou město loni vydražilo za 405 tisíc korun, je zralá na odpis. Ukázal to statický posudek, který si nechala radnice zpracovat.

Když letos na jaře vedení radnice v Moravské Třebové uspořádalo kulatý stůl pro veřejnost týkající se budoucího využití chátrajícího zámeckého mlýna, městem načrtnuté scénáře proměn nešetřily optimismem.

Jednou z vizí bylo třípodlažní objekt z 18. století přeměnit na knihovnu s galerií a přednáškovým sálem, jiný návrh počítal s dětským centrem, na jaře odvolaný starosta Tomáš Kolkop chtěl dokonce zámeckému mlýnu z dob Lichtenštejnů navrátit jeho původní funkci.

„Plně funkční mlýnské kolo by bylo velkým lákadlem pro turisty a zvýšilo by atraktivitu města včetně zámku,“ prosazoval variantu starosta ze sdružení Srdcem Třebováci, který v únoru v zastupitelstvu ztratil důvěru.

Jen minoritně zaznívaly hlasy z řad veřejnosti o zbourání a nepotřebnosti celé stavby. Demolice byla považována za nejkrajnější řešení. Teď se však dostala do popředí.

Statický posudek objednaný radnicí totiž zjistil, že budova je takřka na spadnutí. „Řekl nám, že na stavbě je špatné de facto všechno. Dvě stěny padají úplně, špatná je střecha i stropy. Využitelné jsou pouze dvě obvodové zdi, které by mohly zůstat, plus některé vnitřní klenby,“ řekl současný starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Otázka je, co z budovy nakonec zůstane

Ačkoli budova je v havarijním stavu a kazí pohled na krásný renesanční zámek, její bourání žádnou samozřejmostí není. Je totiž součástí městské památkové rezervace.

„Celá demolice budovy je z pohledu regulačního plánu vyloučená. Bude teď na památkářích, aby nám řekli, co by z budovy staré skoro tři sta let mohlo vlastně zůstat,“ podotkl Mička k sanačním pracím, které nesnesou odklad.

Bývalý mlýn i jeho okolí už město zabezpečilo, aby do něj nikdo nevstupoval. Veřejnost na havarijní stav upozorňují výstražné cedule.

Radnice si v nejbližší době nechá zpracovat projektovou dokumentaci na způsob odstranění havarijních konstrukcí, ale už teď je jasné, že kromě statisícových položek na základní zabezpečení stavby spolkne statické zajištění budovy miliony korun.

„Nejsme teď schopni odhadnout přesnější náklady na sanaci. Půjde však jen o zajištění stavby před pádem. Je to pro nás v tuto chvíli skutečně danajský dar,“ řekl starosta, který zatím žádné další plány, co s budovou dál, nemá.

Radnice má totiž daleko důležitější investiční priority. Ve městě chybí kulturní dům s víceúčelovým sálem, prioritou je i nová lokalita pro bydlení u výpadovky na Svitavy, kde by mělo vyrůst až šest bytových a 120 rodinných domů s obchodním centrem.