Příprava na vysílání z repliky radiostanice Libuše: snímek k vysílání... Poslední telegram Jiřího Potůčka z 26. června 1942: Radista Jiří Potůček, parašutista z výsadku Silver A. Do protektorátu seskočil... Příprava na vysílání z repliky radiostanice Libuše: kontrola signálu na... Příprava na vysílání z repliky radiostanice Libuše: zkušební signál do žárovky Radiostanice Mk. VI C ze sbírek Národního technického muzea, jejíž prostudování... Radiostanice Mk. VI C ze sbírek Národního technického muzea, jejíž prostudování... Zadní deska bedny na radiostanici s odvětrávacími otvory Poslední telegram Jiřího Potůčka z 26. června 1942: Lom Hluboká, odkud také vysílal parašutista výsadku Silver A Jiří Potůček s...