Svátek památek zve do katakomb, pivovarských sklepů i na šumnou procházku

  8:20
Budovy pod památkovou ochranou. Lidé kolem nich chodí, ale často si nenajdou chvíli poznat jejich historii, natožpak spatřit je zevnitř. Příležitostí k tomu jsou Dny evropského dědictví, tedy čas otevřených dveří památkových objektů, včetně těch obvykle nepřístupných.

Machoňova pasáž. Jedna ze zastávek sobotní procházky po pardubických památkách.

Ke každoročnímu cyklu akcí se o minulém víkendu přihlásily Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto a některá další místa. Jiná zvou návštěvníky na své programy o nastávajícím víkendu. Nejširší nabídku předkládají Pardubice. Navíc v řadě případů sympaticky spojenou s pohybem.

Klub přátel Pardubicka zve zájemce v sobotu na náměstí Čs. legií, kde ve 14 hodin začíná „Komentovaná vycházka po zajímavostech pardubické architektury 20. století“. A bude to „šumná“ akce, neboť cílem je přiblížit památky novodobé, většinou z dvacátého století.

„Na třídě Míru se blíže seznámí s prvorepublikovými stavbami, například s Machoňovou pasáží, několik zajímavých staveb z tohoto období je na náměstí Republiky, dojdeme k sokolovně, potom na Čechovo nábřeží za Prokopovým mostem, kde začala výstavba ve dvacátých letech, skončíme u Automatických mlýnů,“ řekl jednatel klubu Jan Řeháček.

V sobotu je na programu v Pardubicích ještě několik dalších akcí. Nejprve to bude v 11 a 13 hodin přednáška historika Františka Šebka o historii Paláce Hybských na náměstí Republiky (vchod ze třídy Míru).

Příznivci tajemnějších prostor mohou využít nabídku prohlídky katakomb kostela Zvěstování Panny Marie na Komenského náměstí od 14.30 do 17 hodin. Ovšem neměli by zapomenout vzít s sebou baterku či „čelovku“. Ve stejném kostele zazní od 16 hodin koncert s názvem Hrátky se Šmidlátky.

Fotogalerie

Neobvyklou akci nabízí i Ekocentrum Paleta. Má název Pátrací hra po stopách minulosti.

„Trasy hry provedou návštěvníky nejen po stopách pardubické historie. Manuál s mapkou si návštěvníci vyzvednou v environmentálním centru Natura Park na nábřeží Chrudimky, kde je výchozí bod hry. Délka trasy cca 1,5 - 2 hodiny. Akce je vhodná pro děti a jejich doprovod,“ uvedl ředitel ekocentra Miroslav Mikovec.

Pořadatelé jsou na zájemce připraveni po oba víkendové dny od 12 do 21 hodin.

Vyrazit lze na koncerty i autoveterány

V neděli bude možné se více dozvědět o památkách starších. A to při exkurzi po městské památkové rezervaci s odborným výkladem historika Františka Šebka. Sraz zájemců bude před radnicí na Pernštýnském náměstí ve 14 hodin.

„Spousta Pardubáků si neuvědomuje, že je historické jádro města z celostátního hlediska perlou,“ říká Šebek.

Další dávku historického poučení nabízí v neděli od 16 hodin komentovaná procházka po pardubických kostelech s výkladem o jejich historii pořádaná Farností Pardubice. Sraz účastníků bude v 16 hodin v kostele sv. Bartoloměje.

Příhrádek připomene první republiku autoveterány. Východočeské divadlo Pardubice zve na Velký návštěvní den s prohlídkami začínajícími ve 13 a v 15 hodin. Představí nejen zákulisí divadla, ale i jednotlivé divadelní profese.

Východočeská galerie na zámku zve od 15 hodin na autorem komentovanou prohlídku výstavy Daniel Balabán/Tanec života.

Své návštěvníky si jistě najdou i odpolední komentované prohlídky Pardubického pivovaru, spojené s ochutnávkou v ležáckých sklepích.

Dny historického dědictví si připomínají i některá menší města. Synagoga v Heřmanově Městci přivítá v neděli od 17 hodin koncert Tančící housle, jež pořadatelé charakterizují jako „tance národů světa v podání houslí s doprovodem klavíru“.

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září pro veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty - národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny či parníky. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy), které nebývají přístupny veřejnosti, nebo pouze příležitostně a částečně.

Zámek v Chrasti rovněž na Chrudimsku zve na propojení EHD s významným výročím republiky. A to jednak od 18 hodin komponovaným hudebním programem akordeonistky a loutnisty s názvem Hudba v myšlenkách Masarykových a také otevřením výstavy Život za první republiky, která bude otevřena do konce října. Výstava přiblíží období první republiky, oblasti běžného života i života na chrasteckém zámku.

„Oživlá historie aneb lanškrounské památky, jak je neznáme“. Tak se nazývá chystaný nedělní program EHD v Lanškrouně. Součástí neobvyklé prohlídky historických památek mezi sedmnáctou a dvacátou hodinou bude například návštěva jinak zavřeného kostela nebo zámku. Sraz bude před parkem Petra III. Jelita u kostela sv. Máří Magdalény.