Nejdříve ne, nakonec ano. U nové D35 vyrostou další protihlukové stěny

  10:50
Prosadit vznik protihlukových stěn podél velkých silnic obvykle nebývá lehké, ale při stavbě dálnice D35 se to podařilo. Se svou žádostí nyní uspěla obec Stradouň nedaleko Vysokého Mýta.

Těsně za obcí Stradouň ve směru na Radhošť bude silnici druhé třídy křižovat dálnice D35. Původní plány zde s protihlukovými stěnami nepočítaly. | foto: Martin Švec

Když se veřejně projednává příprava silničních staveb a narazí se na otázku protihlukových stěn, slýchají zástupci i obyvatelé obcí od projektantů stejné věty.

Ty znějí asi takto: „Hluková studie neprokázala, že by byly stěny nutné. Počkejte, až se spustí provoz, hluk se změří znovu a když bude nad limity, stěny se doplní“.

Tato prohlášení slyšeli také lidé ze Stradouně, kolem níž má navazovat stavba dálnice D35 v úseku mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Plán stavby v délce sedmi kilometrů dle silničářů žádné stěny nezahrnoval, a to ani při vydání územního rozhodnutí, které má stavba pravomocné od října minulého roku.

Znázorněna tedy není ani v oficiální vizualizaci stavby. Zdálo se tak, že vše míří ke „klasickému“ zmíněnému scénáři s dodatečnou úpravou.

Jenže počátkem července Pardubický kraj vydal rozhodnutí o změně územního rozhodnutí, která se týkala právě doplnění protihlukové stěny. Podle rozhodnutí bude stěna dlouhá 778 metrů a vysoká 4,5 až 5 metrů.

„Výrazně sníží hlukovou zátěž obce Stradouň od provozu na dálnici, která bude situována zhruba 240 metrů od obce,“ stojí v rozhodnutí.

Stěna do plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přibyla poté, co při tvorbě dokumentace pro stavební povolení byla aktualizována akustická studie. Obec chtěla protihlukovou bariéru od počátku, ale se svým požadavkem neuspěla.

„Podle tabulek se spočítalo, že nebude potřeba. Teď to ale pro nás dopadlo už dobře,“ zhodnotil úpravy projektu starosta obce Zdeněk Bačina.

Pro obec bylo rozhodnutí překvapením

Zpráva o doplnění stěny již v této fázi přípravy byla i pro něho překvapením. Splnění hlukových limitů je ale jednou z podmínek, aby mohla být dálnice po zprovoznění zkolaudována.

„Původně nám říkali, že až se provoz spustí, hluk se přeměří a když nebude vyhovovat, tak se stěna dodělá,“ řekl Bačina.

Dálnice D35 u Stradouně.

Dálnice D35 u Stradouně.

ŘSD chce začít stavět úsek za dva roky, avšak ve Stradouni se připravují na zásadní změnu už nyní. V příštím roce totiž dovedou stavaři část D35 k sousednímu Ostrovu a provoz z dálnice bude sveden na I/17 vedoucí přímo obcí.

V současnosti již tak hustý provoz na výpadovce z Mýta směrem na Chrudim ještě výrazně vzroste. Dá se říct, že část obce ležící u „sedmnáctky“ čekají krušná léta. Proto obec prosadila kompenzace, které mají dopady po otevření dálnice zmírnit.

„Upraví se křižovatka na Vinary, dodělají se chodníky, vymění se okna u domů podél silnice,“ vyjmenoval starosta. Už nyní se na silnici I/17 u obce opravuje propustek, ještě do zprovoznění dálnice se má znovu kompletně opravit úsek silnice mezi Stradouní a Zámrskem.

Nové stěny budou i před Opatovcem

Záležitost protihlukových stěn se týká také dalšího úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem, kde kraj vydal změnu územního rozhodnutí na začátku července.

Budoucí úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku.

Budoucí úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku.

V tomto případě však šlo o nově navržené staničení, jímž se umístění stěn posunulo do vhodnější polohy a zároveň se částečně prodloužila jejich délka.

„Úprava stavebních objektů je vyvolána aktualizací hlukové studie, ze které vyplývá nutnost rozšíření pěti protihlukových stěn,“ stojí v odůvodnění.

Na tomto bezmála 12 kilometrů dlouhém úseku tak bude okolní zástavbu chránit šest stěn o celkové délce zhruba 4,5 kilometru. Prakticky stejný počet i délka stěn se teď staví na prvním úseku z Opatovic do Časů, který se má zprovoznit již za pět měsíců. Stěny tam stavaři budují např. u Bukoviny, Borku či Rokytna. Bezmála 5,5 km stěn je součástí druhého úseku ve výstavbě mezi Časy a Ostrovem.

O doplnění stěn usilovali také lidé z Knířova, který je místní částí Vysokého Mýta. Úsek D35 kolem města zahrnuje devítku stěn v délce přes 3 km, avšak zeď ve směru ke Knířovu ŘSD stále neplánuje. 

Zatímco u Stradouně stojí nejbližší domy od budoucí dálnice zmíněných přibližně 240 metrů, v případě Knířova je to zhruba 800 metrů. Jen pro srovnání: u Bukoviny je vzdálenost zástavby od trasy dálnice asi 300 metrů a u Borku i Rokytna kolem 170 metrů.

Autor: