Bezpečnost dopravy u Chocně ohrožuje sesuv půdy, silnici museli zúžit

  15:12
V těsné blízkosti silnice nedaleko Chocně na Orlickoústecku se sesula půda. Nikdo přitom neví, zda se v příštích dnech či týdnech sesuv ještě nerozšíří. Silničáři zatím zúžili vozovku a přemýšlejí, jak svah zajistit. Jisté je, že to bude složité a hodně drahé.

Silničáři na místě sesuvu snížili povolenou rychlost a zúžili silnici. | foto: iDNES.cz

Zhruba dva metry dělí okraj silnice spojující Běstovice a Skořenice od velké jámy, která se vytvořila po propadu přilehlého prudkého svahu.

Půda se po deštích sesunula o několik metrů do míst, kde se kdysi těžil písek. Ostatně písčitý terén je v okolí běžný a pod svahem je nyní k vidění mohutná vrstva naplaveného písku a kamení. 

„Měli jsme tu v minulých týdnech velké přívaly vody, ani kanalizace ji tady nepobírala. Jak se tam valila voda, tak to ujelo dolů,“ popsala starostka Běstovic Denisa Balášová. Právě v katastru této obce se sesuv nachází.

Na silnici II/316 se proto Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS PK) rozhodla pro omezení provozu. To spočívá ve zúžení do jednoho pruhu. V tom druhém jsou v mírné zatáčce umístěna betonová svodidla, aby krajnici nezatěžovala projíždějící vozidla. Na místě přibyly i značky povolující jízdu maximální rychlostí 30 km/h.

„Na událost jsme neprodleně reagovali osazením dvanácti metrů svodidel v prostoru zátrže. Jenom doplňuji, že sesuv je od silnice směrem do jámy těžebního prostoru. Osadili jsme 15 dopravních značek, vozovka je zúžena na čtyři metry. Je upravena značkami přednost v jízdě pro průjezd vozidel. Toto opatření jsme provedli pro zmírnění rizik,“ uvedl šéf SÚS PK Miroslav Němec.

Vedle jámy, z níž trčí špička propadlého stromu, jsou navíc na povrchu viditelné další trhliny, takže hrozí, že při větším přívalu srážek se dá svah znovu do pohybu.

„Při opakovaných přívalových deštích samozřejmě hrozí další sesuv a omezení dopravy. A to v době přepravy stavebního materiálu a zemědělské dopravy ve žních,“ podotkl Němec.

Terén by mohly narušit kombajny

Vedle sesuvu se nachází pole s kukuřicí, z něhož voda zjevně stéká do jámy. Kombajny by mohly při sklizni přilehlý terén narušit. Silnice je přitom využívána i množstvím kamionů, které po trase mezi Kostelcem a Chocní převážejí materiál z blízkého písníku v Kosteleckých Horkách.

Na blízké silnici II/317 směrem na Bošín přitom mají kamiony nad 10 tun (kvůli snížené tonáži na mostech) zákaz vjezdu, a tak musí využívat právě II/316.

O tom, zda bude nutné provoz v místě ještě více omezit, rozhodne vysokomýtský odbor dopravy. Sesuv se udál na pozemcích, které patří soukromníkům, dle katastru nemovitostí jde o dvě ženy.

„Podle našich informací úřad neprodleně svolá jednání se soukromým vlastníkem a dotčenými stranami. Náš technický úsek zajistí přítomnost geotechnika pro stanovení míry ohrožení krajského majetku,“ popsal Němec další postup.

Úředníci mohou silničářům nařídit, aby podnikli další nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti provozu. „Jejich náklady však budeme uplatňovat na původcích,“ podotkl Němec s připomínkou, že nynější osazení značek a svodidel vyšlo na desítky tisíc korun. Vzhledem k rozsahu poškození a geologické struktuře svahu se dá předpokládat, že oprava bude technicky složitá a finančně nákladná.

„Z jednání, které svolá silniční správní úřad, vyplynou kroky dalšího postupu, finanční a technická náročnost nápravy,“ podotkl Němec. Pokud by svah ujížděl dále, hrozit by mohlo i úplné uzavření silnice. „Při tom dnešním obrovském provozu si to nedovedu představit,“ uvedla starostka Balášová.

Ohrožená silnice.

Ohrožená silnice.

Autor: