Svitavské náměstí už není noclehárnou, bezdomovci začali pracovat

  8:36
Když před půl rokem u svitavského nádraží zahájilo provoz zařízení Šance, mnozí projektu, který má bojovat s bezdomovectvím, nevěřili. Po půl roce se zdá, že neměli pravdu. Náměstí už není noclehárnou a hospodou jako dříve.

Bezdomovci dříve v centru města popíjeli a pak se v něm i prospali. Nyní vypadají ulice jinak. Změnu je vidět hlavně ve všední den dopoledne, kdy si mnozí dokázali „ustlat“ pod lavičkou u morového sloupu.

Fotogalerie

Zařízení Šance v tom určitě sehrálo roli, ale své udělala i loni schválená protialkoholová vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholu v samém středu města.

Kromě toho, že kolemjdoucí neobtěžuje pohled na zmožené bezdomovce, je ale výsledkem činnosti Šance i to, že řada lidí bez domova začala pracovat, a tím řešit své problémy.

„Je to náš největší úspěch. Za půl roku u nás v tréninkovém zaměstnání pracovalo už 21 lidí a zájem roste, v současné době je to 12. Mají uzavřenou dohodu o pracovní činnosti s městem Svitavy. A jsou schopní. Uklízí město, dopravní hřiště, prostranství za hypermarkety a další místa,“ říká Sandra Pařízková, vedoucí Šance a Sociálních služeb města Svitavy.

Z odměny za práci si mohou bezdomovci dovolit uhradit třicetikorunový poplatek za pobyt v noclehárně nebo po delší době zaplatit vybavený pokoj v azylovém domě.

Takový klient, který pravidelně pracoval a prošel všemi typy služeb, tedy sociální rehabilitací, noclehárnou, denním nízkoprahovým centrem a azylovým domem, byl zatím jen jeden.

Podle Pařízkové je to dáno tím, že velká část klientů Šance nechce v zařízení trávit noc, když nemusí.

„Určití lidé nechtějí být u nás na noc. Někteří žijí u rodičů, jiní zase raději přespí někde pod širákem. Nutit je do všech našich služeb nemůžeme. Co se týče fungování, klienti si na naše tvrdá pravidla zvykli a dodržují je. Není s tím vůbec žádný problém. Za celého půl roku u nás městská policie zasahovala pouze jednou,“ dodává Pařízková.

Šanci si oblíbili hlavně místní bezdomovci

Během půlročního fungování Šance přišlo nejvíc lidí, přesně 71, do denního centra, 68 využilo noclehárnu, azylový dům deset lidí.

Nepotvrdily se ani obavy, že by se do Šance stahovali lidé z celé republiky. Šanci si oblíbili hlavně bezdomovci ze Svitav a okolí, které nejčastěji trápí zadluženost, exekuce nebo ztráta bydlení či zaměstnání.

Vedení města také chce, aby lidé ze Šance byli ve městě lidem na očích. Ty, co pro město pracují, vybavila reflexními vestami s nepřehlédnutelným nápisem Šance.

„Je to z naší strany záměr, protože ve Svitavách se často diskutuje o této cílové skupině lidí. Chceme, aby Svitaváci žili s tím, že sice skupinu bezdomovců ve městě máme, ovšem že ne všichni se povalují, ale ve městě pracují a zapojují se do veřejného života,“ shrnul půlroční fungování Šance starosta Svitav David Šimek.