iDNES.cz

Pod budoucí dálnicí D35 objevili další studnu, tentokrát středověkou

  13:56
Archeologové u Svitav jsou na stopě dávno zapomenuté historie. V katastru Moravského Lačnova při průzkumu míst pod budoucí dálnicí D35 objevili pozdně středověkou studnu, která v těchto dnech čeká na odhalení. Odborníkům může přinést zajímavé důkazy o závěrečné fázi osídlování krajiny příchozími kolonisty.

Archeologové se pokusí určit přesné stáří středověké studny. | foto: Východočeské muzeum v Pardubicích

Archeologické naleziště kousek od frekventovaného silničního tahu I/35 u Svitav dnes připomíná tak trochu šachovnici, na které se to za dobrého počasí hemží archeology.

Skupinku terénních pracovníků tady má na starosti Tomáš Zavoral z Východočeského muzea v Pardubicích, které společně se sdružením firem Eurovia CS a Archaia zajišťuje záchranný archeologický výzkum předtím, než na trasu vjedou bagry a začnou stavět dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem.

„Odkryv je poměrně komplikovaný. Když zaprší, pracovat v terénu můžeme až po několika dnech. Musíme odsud neustále čerpat vodu, zkrátka není to zde jednoduché,“ říká ke zkoumané lokalitě.

Práce totiž probíhají v prameništi Lačnovského potoka, které bylo po dlouhá desetiletí jenom nevlídnou podmáčenou loukou s divokým náletem.

Archeologové však v těchto dnech dokazují, že ne vždy tomu tak bylo. V místech narazili na původní pozůstatky středověkého osídlení.

Nejzajímavějším objeveným objektem je dřevěná studna. Prvotní výsledky průzkumu naznačují, že její stáří sahá do 14. až 15. století. „Dřevěnou konstrukci jsme odhalili před třemi týdny. Zajímavostí je, že středověká studna se nachází na dně zrušeného rybníka z mladší doby. Dokázali to určit přírodovědci z odebraných sedimentů i stratigrafický kontext celého místa. Kdy tento rybník zanikl, však nevíme, pravděpodobně někdy ve druhé polovině 19. století,“ popsal Zavoral.

Stáří studny archeologové dokázali předběžně určit na základě ohledání keramických úlomků odebraných ze svrchních částí výplně studny. Další náročná fáze nastává v těchto dnech, kdy se odborníci snaží dřevěnou konstrukci celou obnažit.

Především se musí odstranit bahno

„Zatím jsme odebrali asi 20 centimetrů vrchních sedimentů. Na základě průzkumného vrtu víme, že studna má hloubku více než dva metry. Ještě jsme nenarazili na dno, takže je možná ještě hlubší. Jistým překvapením je pro nás zajímavý konstrukční systém tvořený ze svislých prken a vodorovně vyztužený věncem z mohutnějších trámů,“ dodal vedoucí výzkumu.

Archeologové se za neustálého čerpání vody musejí pokusit odstranit bahno v okolí studny, aby jednu stěnu studny odstranili a poté po vrstvách její obsah z poloviny odebírali, postupně zakreslovali, odebírali vzorky a následně analyzovali.

„Podle toho, v jaké kondici bude dřevo, odvezeme ho k nám do muzea a necháme ho zakonzervovat. Když se nám podaří získat vhodný vzorek pro dendrochronologii, mohli bychom určit i přesné stáří dřeva,“ popisuje další postup prací archeolog.

Stejně vědci postupovali i při objevu neolitické studny v Ostrově na Chrudimsku, která je na základě výsledků dendrochronologického průzkumu se stářím 5 259, nebo 5 258 př. n. l. nejstarší přesně datovanou dřevěnou konstrukcí na světě.

Přestože studna v Lačnově je mnohem mladší, je neobvyklá tím, že se nyní nachází v otevřené krajině. Vypráví tak příběh místa, které bylo kdysi osídlené. Nejde přitom o jediný objev. Pod lopatkami a motykami kousek od studny byly objeveny i haltýře, což byly jakési středověké lednice.

Pod zemí se nachází i středověké lednice

„Jsou to podobné objekty jako studny, jen jsou menší a mělčí a sloužily k uchovávání, resp. chlazení potravin za pomoci tekoucí vody,“ říká k dalším nálezům Zavoral.

Příští rok na jaře se archeologové pustí do kopání základů někdejšího statku nad prameništěm, který byl zbourán před několika málo desítkami let. Na základě archivní rešerše se zdá, že jeho historie sahá daleko do minulosti.

Pokud bude v historické souslednosti s nálezy, které se podařilo archeologům nyní objevit, zdejší krajina opět získá kus ztracené paměti. Archeologové mimo jiné v okolí Starého Valdeku v trase budoucí dálnice odkrývají pozůstatky dalších dvou zaniklých usedlostí.

Terénní část záchranného archeologického průzkumu v trase budoucí D35 Janov–Opatovice pokračuje podle plánu, dokončena má být příští rok na jaře.

„Archeologické práce v terénu probíhají dle harmonogramu. Pracujeme postupně, jak máme od investora k dispozici předmětná území. Aktuálně lze uvést, že archeologickou kontrolou prošla zhruba 1/3 trasy dlouhé téměř 12 kilometrů,“ uvedla mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Středověká studna byla nalezena v katastru Moravského Lačnova, místní částí města Svitavy.

Středověká studna byla nalezena v katastru Moravského Lačnova, místní částí města Svitavy.

Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.

zpět na článek