Prostějov bude mít novou prohlídkovou trasu po židovské historii

  15:30
Ke stávajícím průvodcovským okruhům centrem Prostějova, kostelem Povýšení svatého Kříže a radnicí přibude také Prostějov židovský. Představí nejvýznamnější židovské památky ve městě. V Prostějově bylo po Mikulovu druhé největší židovské ghetto na Moravě.

Ke stávajícím průvodcovským okruhům přibude Prostějov židovský. Památník na novém židovském hřbitově. | foto: Hanácký Jeruzalém

V loňském roce spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s místní radnicí uspořádal v rámci akce Památky dokořán prohlídku na téma Prostějov židovský. Přijel nebývalý počet účastníků téměř z celé země. 

Rovněž o komentované prohlídky po novém židovském hřbitově, kam často jezdí lidé, kteří mají ve městě kořeny, byl velký zájem. Vznikl proto nápad vytvořit okruh po židovských památkách.

Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s místním muzeem připravil sadu letáků a s předsedou komise pro cestovní ruch a ředitelem Střední odborné školy podnikání a obchodu Markem Moudrým domluvil rozšíření stávajících průvodcovských okruhů po městě o Prostějov židovský. 

Studenti školy již řadu let zejména o prázdninách provádějí turisty centrem Prostějova, kostelem Povýšení svatého Kříže a radnicí.

„Během jarní koronavirové doby jsme pracovali na pilování okruhu, který zahrnuje širší centrum města, Školní ulici, náměstí Sv. Čecha, Demelovu a Křížkovského ulici a Špalíček“ uvedla mluvčí Hanáckého Jeruzaléma Jana Gáborová. 

„Členové a spolupracovníci spolku budou prohlídky zajišťovat zejména mimo prázdniny, a to i v rozšířené verzi ulicí Sádky kolem někdejšího nadačního domu Gideona Brechera na starý židovský hřbitov a po novém židovském hřbitově,“ dodala mluvčí.

Projekt podpořila rada i komise pro cestovní ruch

Spolek chce spolupracovat i s majitelem sladovny Castello, někdejší sladovny bratří Winterů, o jejíž prohlídku byl také veliký zájem.

S projektem už souhlasila komise pro cestovní ruch a městská rada. Zájemci si budou moci památky prohlédnout buď sami s mapkou, letáky a QR kódy odkazujícími na příslušné webové stránky, nebo počkat na průvodce.

Prohlídková trasa začíná u zámku na Pernštýnském náměstí, odkud zamíří do ulice Školní, někdejší severní části židovského ghetta. Ulicí Kramářskou okruh pokračuje za obchodní dům Zlatá brána na náměstí Sv. Čecha se čtyřmi židovskými domy. 

Nároží tvoří nová synagoga, Templ, dnes kostel Církve čs. husitské, v Demelově ulici je k vidění empírová synagoga, vedle bývalý nadační dům Veitha Ehrenstamma a naproti bývalá budova rabinátu.

Na Husserlův rodný dům upozorní cedule

Prohlídka pokračuje ulicí Křížkovského kolem finančního úřadu, na jehož fasádě se nachází pamětní deska Edmunda Husserla, slavného rodáka a světoznámého filozofa. Busta na desce se dívá do míst, kde stával Husserlův rodný dům.

„Poté následují domy Špalíčku, jižní části ghetta. Původních nebo alespoň částečně původních je několik. Třeba dům číslo 12 v Uprkově ulici, který je příkladem venkovského biedermeieru, dům číslo 16, v jehož přízemí kdysi provozovala Kateřina Bobaschová se svojí dcerou hospodu, a hned vedle Vlaštovka, někdejší obecní židovský dům a dnes výstavní sály muzea Prostějovska,“ popisuje Gáborová.

Největší a nejkrásnější budovou je však rohový dům číslo 18, Ehrenstammův dům. „Nacházejí se zde prostory restaurace a kavárny, takže tento dům je podobně jako sousední muzeum veřejnosti přístupný,“ uvedla mluvčí spolku.

Židovské organizace připravují rehabilitaci hřbitova

Pokud se zájemci rozhodnou, mohou pokračovat ulicí Komenského a Sádky, kde je někdejší nadační dům Gideona Brechera, a poté trasa vede ulicí Sušilovou, Wolkerovou a Lidickou ke starému židovskému hřbitovu.

Dnes je u této kulturní památky informační panel a replika náhrobku významného prostějovského rabína Horowitze. Židovské organizace nyní připravují rehabilitaci celé památky. 

Za návštěvu stojí i nový židovský hřbitov u výpadovky na Brno. „Židovských památek nalezneme v Prostějově mnohem více, takže okruh chceme postupně rozšiřovat,“ dodává mluvčí.

V Prostějově bylo po Mikulovu druhé největší židovské ghetto na Moravě. Žili zde významní rabíni, umělci, lékaři a podnikatelé, kteří zásadně přispěli k rozvoji města.