iDNES.cz

Záhorská kronika se vrací. Oblíbený časopis začne vycházet po 69 letech

  6:00
Na Přerovsko se po téměř 70 letech vrátí dříve velmi populární vlastivědný časopis Záhorská kronika. V druhé polovině letošního roku vydá Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV) první dvě čísla. Oživení čtvrtletníku umožnila dotace z místní akční skupiny (MAS) Moravská brána.

Detail z obálky dříve velmi populárního vlastivědného časopisu Záhorská kronika z března roku 1938. Nyní začne po sedmi desítkách let vycházet znovu. | foto: www.historie.hranet.cz

Záhorská kronika vycházela v letech 1891–1911 a 1925–1950. Její obsah zpočátku tvořily hlavně místní pověsti, později historické články.

Dodnes je vyhledávaným zdrojem pro zájemce o regionální vlastivědu. Časopis bude – stejně jako v minulosti – vycházet ve formátu A5. Zaměřený bude na dlouhodobější trendy v obcích a regionu.

K obnovení vydávání Záhorské kroniky můžou přispět obyvatelé z Lipenska, Pobečví a Záhoří a jejich nejbližšího okolí.

„Naší prvotní snahou bude oslovit všechny kronikáře obcí, vydavatele obecních zpravodajů, knihovníky, učitele a další nadšence o historii a vlastivědu regionu, aby se na jeho přípravě a tvorbě podíleli,“ uvedl ředitel SMARV Tomáš Šulák, který je i starostou obce Veselíčko.

Přihlásit se podle něj mohou také matky na mateřské dovolené či těsně po ní nebo zájemci, jimž zbývá jen krůček do důchodu.

„Náš projekt totiž získal podporu z dotačního programu zaměřeného na zaměstnanost,“ podotkl Šulák.

Všichni účastníci dostanou školení v psaní textů, stylistice, gramatice, grafice nebo fotografování a naučí se používat nová média, jako jsou sociální sítě.

„Chceme, aby se díky novým trendům v mediálním světě mohli kromě práce v obcích více rozhlédnout do regionu, a to právě propagací svých obcí,“ sdělila manažerka projektu Jana Jurajdová.

Záhorskou kroniku v roce 1891 založil tehdejší kaplan ze Soběchleb František Přikryl. V roce 1911 ji redigoval paršovický farář Antonín Sehnal.

„Po delší odmlce obnovil periodikum učitel v Dolním Újezdě Antonín Fröhlich. Po druhé světové válce se vydavatelem stala Okresní osvětová rada v Hranicích, ale Antonín Frel zůstal redaktorem.

Jeho přičiněním se Záhorská kronika stala zajímavým vlastivědným periodikem s převahou historických článků,“ popsal hranický historik a spisovatel Jiří K. Nebeský.

zpět na článek