Radnice si vyšlápne na přebujelou reklamu v historickém jádru Olomouce

  6:20
Množství reklamních štítů, které se navzájem překrývají, kontrastní barvy, jež spolu neladí, neestetické označení provozoven. Vizuálním smogem je v Olomouci podle kritiků nejvíce zaneřáděná Pavelčákova ulice.

Město chce omezit množství i barevnost reklamních poutačů na provozovnách v památkové zóně. | foto: Karolína Segéňová, MF DNES

Radnice se rozhodla přebujelou reklamu v městské památkové rezervaci řešit.

„Určité množství polepů na domech a provozovnách je asi oprávněné. Ale důležité je, aby to nepřesahovalo rozumnou mez, která je víceméně vymezená v nové metodice vydané městem,“ komentoval situaci vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu, odborného pracoviště v Olomouci Ondřej Belšík.

Úředníci vydali nejen novou metodiku, která podnikatelům ukáže, jak by mělo ideální značení vypadat, ale chtějí ke zlepšení přispět i finančními pobídkami. Pokud se provozovatelé rozhodnou situaci změnit, město jim část nákladů proplatí.

O příspěvek na úpravu označení a reklamy mohou letos žádat poprvé. V rámci dotačního programu jim město přispěje až do poloviny z celkové částky.

Město chce vědět, zda mají podnikatelé zájem

„Zatím je příspěvek limitován částkou patnáct tisíc korun. Je to de facto pilotní projekt, a tak si chceme především ověřit, zda mají provozovatelé zájem. Samozřejmě také není možné proplatit třeba větší rozsáhlejší úpravy, které by například zahrnovaly i stavební úpravy samotné výlohy,“ objasnil primátor Olomouce Miroslav Žbánek. Podmínkou pro příspěvek je dodržení pravidel podle nové metodiky.

Žádosti mohou provozovatelé posílat od 15. ledna do 31. srpna. Návod, jak postupovat při plánování změny vzhledu nemovitosti, sestavil útvar hlavního architekta ve spolupráci s památkáři.

„Vlastníkům a provozovatelům radí, jak při schvalování označení v městské památkové rezervaci postupovat, a urychluje proces při získání kladného stanoviska odboru památkové péče,“ uvedla vedoucí oddělení útvaru hlavního architekta Jana Křenková.

Město doufá v široké zapojení, ale podle Křenkové i malé změny přinesou dobré ohlasy. „I množství pozitivních příkladů ve městě může být dobré nakročení k tomu, aby to ostatní provozovny inspirovalo ke změně,“ věří Křenková.

Mnozí prodejci ve městě o možnosti příspěvku a úprav zatím nevědí.

„O takové možnosti jsem zatím nic neslyšel. Zájem bych o ni asi měl, ale myslím, že by na tuto provozovnu možná tato částka ani nestačila. Problémem, se kterým se tu potýkám, jsou také sprejeři. Každým rokem tu musím jejich díla přetírat,“ podotkl třeba jednatel starožitností Galerie Ustar Zdeněk Urban.

Inspiraci si město vzalo ve Žďáru nad Sázavou

Olomouc se inspirovala projekty jiných měst. Metodiku pro úpravu označení například před několika lety vytvořili v Brně.

Tím se poté inspiroval Žďár nad Sázavou na Vysočině, kde dotační program Podpora označování provozoven a obchodních domů již vypisují druhým rokem. Loni se setkali s úspěchem.

„K této věci přistupujeme velmi aktivně. Jelikož jsme menší město, tak jdeme cestou osobní komunikace a velmi se nám osvědčilo přímé oslovování podnikatelů. První rok jsme tak získali čtrnáct žádostí,“ shrnul mluvčí radnice ve Žďáru nad Sázavou Matěj Papáček.

Loni mohli žďárští podnikatelé žádat maximálně o patnáct tisíc korun, stejně jako letos v Olomouci, a město jim přispělo až osmdesáti procenty celkové částky.

Jelikož se ale některé žádosti do této sumy nevešly, rozhodli se letos částku, o kterou lze v rámci dotace žádat, zvýšit na třicet tisíc korun.

„Zpočátku jsme nepočítali s tím, že objem financí bude potřeba tak velký, a to byla pro řadu oslovených subjektů překážka. Jelikož to ale má úspěch, rozhodli jsme se částku navýšit,“ dodal Papáček.

Metodika řeší počet i barvu

Nová metodika Označení provozoven a reklama v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu doporučuje, jak by mělo označení správně vypadat. 

Podle tohoto předpisu by se měla používat maximálně jedna reklamní výstrč z každé strany fasády na provozovnu a firemní štíty a nápisy by měly být přizpůsobené konkrétní budově a barevnosti objektu.

Metodika také zmiňuje vitríny a nabídkové tabule, ve kterých například prodejci uvádějí zboží, jež prodávají, nebo jídelní lístky. Tu by měla mít každá provozovna maximálně jednu a měla by být menších rozměrů.

Polepy dveří, výkladců a oken by měly být především v dolní nebo horní části prostoru a neměly by zabírat více než jednu třetinu.

15. února 2020