Za diskriminaci heren dal antimonopolní úřad Šumperku pokutu 610 tisíc

  17:14
Více než půl milionu korun má zaplatit podle verdiktu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže šumperská radnice za to, že při snaze omezit hazard vyhláškami porušila zákon. Město pochybení odmítá a chce se obrátit na soud.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: AP

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už v únoru rozhodl, že Šumperk se dopustil diskriminace tím, že od roku 2012 omezoval vyhláškami provoz heren jen na konkrétní adresy.

Nebylo tudíž možné dál provozovat či otevřít nový podnik jinde, aniž by to město „povolilo“ přidáním adresy do seznamu schválených míst.

„Výběr adresních míst přitom nebyl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Došlo tak k bezdůvodné diskriminaci soutěžitelů, jejichž provozovny se nenacházely na vybraných místech, a tím k narušení hospodářské soutěže na daném trhu,“ uvedl úřad na svém webu.

Šumperk s tím nesouhlasil a proti rozhodnutí podal takzvaný rozklad. V tom namítal, že k narušení veřejné soutěže nedošlo, neboť stále bylo možné při splnění podmínek otevřít nový podnik, a omezení se navíc týkalo jen míst, a nijak neupravovalo, kdo v nich může hernu provozovat.

Dále podle něj úřad zasáhl do práva města na samosprávu, nebyly použity některé navržené důkazy a rovněž pokuta ve výši 610 tisíc korun je nepřiměřená.

Podle vyhlášky je přiměřených maximálně sedm heren

Předseda ÚOHS Petr Rafaj nyní ale rozklad zamítl. Veškeré závěry prvoinstančního rozhodnutí podle něj byly správné, nemělo žádné vady a pokuta za protisoutěžní dopady loterijní vyhlášky je přiměřená.

Rozhodnutí je tím pravomocné, radnice proti němu ovšem chce nadále bojovat.

„V dané věci podá město Šumperk správní žalobu k příslušnému soudu, která bude mimo jiné obsahovat i návrh na odklad výkonu rozhodnutí se zaplacením pokuty,“ uvedl vedoucí majetkoprávního odboru Milan Šubrt.

Současná vyhláška omezuje počet heren ve městě na sedm provozoven, přičemž v historickém centru mohou být maximálně dvě a jsou určeny části města, kde nesmí být žádná. Ve zbytku pak mají být rozprostřeny rovnoměrně. Stanovený celkový maximální počet je odůvodněn přiměřeností k počtu obyvatel a místním poměrům.

Jak připomněla ČTK, nejde zdaleka o první případ, kdy ÚOHS vyjmenování konkrétních adres bez zveřejnění kritérií výběru v loterijní vyhlášce pokutoval.

Například v srpnu za stejný prohřešek dostala milionovou pokutu Ostrava, rozhodnutí ale zatím není pravomocné a byl proti němu podán rozklad. Pravomocné ale jsou pokuty například pro Hevlín na Znojemsku, Krupku na Teplicku, Českou Lípu nebo Varnsdorf. Pokuty se většinou pohybovaly v řádu statisíců.

Autor: