Rozvoji sinic ve vodních nádržích nejde zabránit, lze ho pouze omezit

  9:32
Studené jaro zatím vybízí ke koupání v přírodě pouze otužilce, ale vodohospodáři se už nyní připravují na sezonu. Kvalitu vody podle nich ovlivní především její množství, teplota a míra znečištění. Za množení sinic, které rychle kazí vodu zejména v horkém létě, stále může hlavně fosfor.

Pohled na hráz Plumlovské přehrady, která byla před několika lety vypuštěna a revitalizována, aby mohla opět sloužit k rekreačním účelům. | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Konec jara a nastupující léto doprovází nejen rostoucí teploty, ale často také nižší průtoky ve vodních tocích. 

„S poklesem průtoků v řekách dochází k nárůstu koncentrací znečišťujících látek například z nedokonale čištěných odpadních vod, které jsou do toků vypouštěny. Tyto látky pak končí ve vodních nádržích, kde společně s vyššími teplotami a zpomalením obměny vody v letních měsících vytvářejí ideální podmínky pro rozvoj sinic,“ poznamenal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

„Vodní nádrž je živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. V případě, že do nádrže přitéká znečištěná voda, obzvlášť v období sucha a vysokých teplot, nejde rozvoji sinic zabránit, ale pouze jej omezit,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Srážedla fosforu

Pracovníci Povodí Moravy budou i letos se sinicemi bojovat. V Olomouckém kraji jde o vodní nádrž Plumlov.

„Na přítocích do nádrže budeme i letos provozovat srážedla fosforu, který tvoří hlavní živinu pro sinice. Opatření máme připravená a spouštět je budeme na základě vývoje teplot vzduchu a hydrologické situace už v dubnu, nejpozději na začátku května,“ řekl Gargulák.

Na Plumlově se v minulosti sinice objevily až v září, ale například v roce 2009 byl zákaz koupání vyhlášen už na konci června.

„I když je úspěšnost opatření závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, které nedokážeme ovlivnit, přesto se nám dařilo kvalitu vod v nádrži pozitivně ovlivnit a koupání bylo možné prakticky celé léto,“ připomněl ředitel.

Zavedená opatření však nejsou trvalým řešením. „Základem pro dobrou kvalitu vody je nutné pokračování odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodích nad vodními nádržemi, a to zejména fosforu,“ uvedl Gargulák.

Na vodní nádrži Plumlov byl provoz srážedel zahájen v roce 2014 po těžbě sedimentů a opětovném napuštění přehrady. Projekt Povodí Moravy, který má zlepšit kvalitu vody v Plumlově, podporuje Olomoucký kraj a sedm obcí v okolí nádrže.

Povodí Moravy se kromě Plumlova postaralo i o vodu v Podhradském rybníku a Bidelci. „Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také sedimentační opatření na Čubernici,“ připomněl mluvčí. 

Autor: