Byla to jen lživá kampaň, říká náměstek o zmatku kolem slev ve vlacích

  17:02
Dlouhá jednání a snaha kraje získat přehled o tržbách Českých drah. To bylo podle náměstka hejtmana Jana Zahradníčka (ANO) příčinou zmatené situace kolem vlakového jízdného v Olomouckém kraji. Zprvu to totiž vypadalo, že od příštího roku nebudou v regionálních vlacích platit slevové INkarty. Pak kraj náhle oznámil, že se s dopravcem dohodl.

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Jan Zahradníček (ANO). | foto: Tomáš Frait, MF DNES

Před několika dny jste oznámili, že budou platit INkarty i IDSOK. Proč kraj nechtěl INkarty?
To nebylo jenom o těch INkartách nebo o tom, že bychom je jako Olomoucký kraj (OK) nechtěli. My jsme od začátku vedli diskusi s ČD, aby nám zveřejnili přehled o tržbách. My máme brutto smlouvy a ty jsou založeny na riziku tržeb. Chtěli jsme, aby nám ČD odkryly informace o tržbách a kolik z nich půjde Olomouckému kraji. Proto jsme jednu dobu měli ve hře pouze tarif IDSOK, který neuznává slevové karty. Všechno nakonec dopadlo dobře. Ta jednání se vedla minimálně rok. Vzhledem k neustálým proměnám v managementu ČD se to natahovalo, až to vyústilo v to, že současné vedení ČD na to chtělo slyšet a mělo zájem, aby tarif TR 10 národního dopravce byl uznáván. Nám to nedělalo problém od začátku a my jsme si jen kladli podmínky, za jakých ho uznáme. KIDSOK vyjednává současnou dohodu datové věty, ze které bude čitelné, jaké tržby patří OK z prodaných jízdenek.

Proč to ale nešlo od začátku takto?
Jak říkám, vedly se diskuse. My jsme se nechtěli spokojit s tím, že ČD mají nějaké tržby, z nich vám něco dají a vy nevíte, co to je, protože nemáte sestavy, ze kterých by to šlo vyčíst. Celý ten systém od začátku je špatně nastavený, vytvářelo se 14 modelů, 14 krajů, 14 tarifů a to si myslím, že není dobře, že to mělo ministerstvo dopravy řídit.

Ministerstvo dopravy vedou již několik let vaši straničtí kolegové z hnutí ANO.
Nebudu to komentovat, tuhle otázku, vždycky to někdo řídí. Docházelo k velkým posunům, ať už u ČD, nebo na ministerstvu, a to ničemu nepřidalo. My jsme museli reagovat na tu kampaň, která byla spuštěna proti OK. Byla tam spousta dezinformací a troufám si tvrdit, že i lži, kdy do toho byli zataženi studenti a senioři, kterých se to vůbec netýkalo. Rozhořčenost občanů byla veliká.

Vy jste si to předtím nespočítali? Nebo jste věděli, že do toho jdete s tím, že když bude jen IDSOK, tak se to některým lidem prodraží?
Ano, to je realita, která byla, ale když máte platit slevy, které si někdo udělal ve svém tarifu… Tak proč byste je měli platit?

Ale teď je stejně platit budete, když jste na ty podmínky přistoupili.
Budeme, ale zase nevíte, že pokud to bude mít nějaký dopad do rozpočtu OK, tak se o něj budeme dělit společně. ČD z těchto slev budou muset něco odvádět OK, takže na tom ve skutečnosti něco vyděláme.

Kdyby nevzešel tlak od veřejnosti, dopadlo by to stejně?
Neměl na to vliv, došlo by k tomu s největší pravděpodobností stejně. Bylo to na spadnutí, my jsme na to nemohli reagovat, dokud nebyla učiněna dohoda na té nejvyšší úrovni, a ta padla před tou konferencí. Já jsem měl jednání s generálním ředitelem ČD po té tiskové konferenci a tam jsme se dohodli, že si vyjdeme vstříc.

Takže jste dojednali nějakou dohodu, u které bylo jasné, že není konečná a bude se měnit?
Nebude.

Vždyť prvotní dohoda nepočítala s tím, že budou platit INkarty.
Žádná taková dohoda nebyla, zase mě táhnete někam, kam chcete, a já se nenechám.

Jak došlo k tomu, že původně INkarty neměly být platné v osobních vlacích a najednou se stalo, že ano?
Ne, tam někdo vytáhl část informace, která v rámci KIDSOK figurovala, a to bylo zveřejnění informace o tarifu IDS, že neuznává INkarty 25 a 50. To zůstalo, to se nezměnilo. Akorát přibyla dohoda, že kromě našeho tarifu budeme používat i tarif ČD. Někdo zneužil toho, že na stránkách KIDSOK byly informace o tarifu IDS. Vzal ty informace a udělal z nich lživou kampaň proti Olomouckému kraji. A to je realita. To byl neukončený proces a někdo si z něho vytáhl a vypustil to. Budou dva tarify.

Neuznání INkaret nebylo na stole?
Ne. Jen neuznání v tarifu IDSOK. Může se stát, že za rok tady bude platit další tarif – národní. Může se objevit nový dopravce, který bude mít vlastní tarif.

Proč je to tak složité?
Na otázku reaguje ředitelka krajského koordinátora dopravy Kateřina Suchánková:
Není to složité. Nemohli jsme pustit informace, na kterých nebyly dohodnuté obě strany. Ta kampaň byla vedena na polovičních informacích. Od dopravce bylo potřeba získat informace o tržbách.

Kolik to tedy kraji přinese?
Opět si bere slovo Zahradníček:
Jsou to předpoklady a dohady. Nějakou představu máme, a když něco řeknu, tak mě za rok budete chytat za nos.

Hejtman Ladislav Okleštěk už ale výdělek avizoval.
Předpokládáme, že může jít o desítky milionů. Zároveň nákupem vozů Stadler je dopad na rozpočet kraje 160 milionů. To není tak, že by někdo vehementně musel platit. My vyděláme ne na tom, že zdražujeme, ale že se nám odkryje ten systém tržeb a že nám spadne to, co spadnout má. Po roce tohle rozebereme a vyhodnotíme.

Bude se uzavírat nějaká smlouva o uznávání tarifu?
Suchánková: V současné době projednáváme s ČD tzv. dohodu o uznávání tarifu T10. V tomto případě jsme dohodnuti na jednotlivých typech jízdenek, které se na území kraje uznávají, a zároveň je s ČD dohodnuto, jakým podílem budou tržby za tyto jízdenky přiznávány kraji. Tato dohoda probíhá, protože všechny jízdenky nad rámec INkaret 25 a 50 byly dohodnuty. Teď je pro nás stěžejní dohodnutí IN 25 a IN 50.

Proč tedy to uznání tarifu trvá tak dlouho, byť smlouvy byly uzavřeny?
Zahradníček: My jsme to už řekli. Trvá to dlouho. U ČD došlo k personální výměně. A my jsme furt jednali s někým novým. V každé skupině byli lidé, kteří to podpořili. Ti lidi tam ale padali. To byl možná ten důvod, proč se to neudělalo dřív.

Z toho, jak jsme se bavili o jednání s ČD, mi vychází, že vy jste po nich chtěli informace o tržbách, jinak nebude uznáván na smluvních trasách v kraji jejich tarif. Zároveň jste věděli, že pokud by k tomu došlo, tak se to některým cestujícím prodraží. Byla to ze strany kraje rozumná vyjednávací páka?
Jednání s ČD byla složitá a dlouhá. Nakonec však i díky jejich vstřícnosti se povedlo dojednat podmínky pro uplatnění obou tarifů ku prospěchu všech obyvatel kraje. Nemá smysl hledat odpovědi na otázky co by kdyby.

Autor: