Knihovna v Přerově roky čeká na nové prostory, nakonec ji připojí ke kinu

  7:52
O nových prostorách pro přerovskou knihovnu se mluví již dlouhá léta, ty stávající jsou totiž silně nevyhovující. V poslední době přesun knihovny probírala pracovní skupina složená ze zástupců všech politických klubů, která se shodla na třech variantách možného řešení, a nakonec bylo zvoleno připojení ke kinu.

Přerovská městská knihovna už roky čeká na nové prostory, ty stávající jsou silně nevyhovující. | foto: prerov.eu

První zvažovanou variantou byla novostavba knihovny v historické lokalitě Na Marku kousek od místa, kde za dob Jana Amose Komenského stávala bratrská škola a dnes je tam památník jednoty bratrské. Druhý návrh počítal s rekonstrukcí budovy někdejší základní školy v Palackého ulici, která je nyní opuštěná.

Nakonec však zvítězila třetí varianta. „Ta počítá s přístavbou ke kinu Hvězda, které stojí od roku 1975 v Čechově ulici. Tam by tedy mělo v budoucnu dojít k propojení dvou kulturních stánků,“ uvedla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Lokalita se pracovní skupině zalíbila mimo jiné kvůli potenciální možné vazbě a napojení nového provozu knihovny na prostor kina.

„Místo se jeví jako více než vhodné také tím, že už je tam dnes soudobé komerční centrum města, lokalita má potenciál a umístění knihovny tak může být velmi výrazným prvkem a přihlášením se ke kulturnosti tohoto místa,“ vysvětlila městská architektka Alice Michálková.

Podoba přístavby vzejde ze soutěže

S tím souhlasí i ředitelka městské knihovny Edita Hausnerová. „Toto místo už je komerčním centrem, kam se stahuje obrovské množství lidí. Podpořili bychom tam takto i kulturu a vytvořili jakousi alternativu například pro děti, které sedí u obchodní galerie a chytají wi-fi. A my bychom je mohli přes ulici přilákat do knihovny,“ řekla Hausnerová.

Jak přesně bude nová přístavba vypadat, se zatím neví. „Dělali jsme jen vstupní úvahu, která se snažila ukázat, že způsobů je hodně. Přístavba může být kulatá, špičatá, hranatá, do výšky nebo placatá, může být vpravo, vlevo, směrem k parku nebo k Čechově ulici. Je tam nespočet možností a finální podoba přístavby by měla vzejít z dvoukolové soutěže,“ přiblížila Michálková.

Architektonická soutěž má být vyhlášena v blízké době. „V prvním kole se bude řešit urbanistická koncepce celého prostoru čili umístění stavby, organizace území, pěší trasa, doprava, parkování a také zeleň. Do druhého kola postoupí už jen vybraná část účastníků,“ popsala Chalupová.

Finální kolo už bude řešit samotnou stavbu. Předběžně se počítá s tím, že by nová knihovna mohla stát do pěti let. Město bude chtít na projekt získat dotace.

Ředitelka slibuje moderní knihovnu 21. století

Spolupráce knihovny a kina byla jedním z rozhodujících faktorů, proč lokalita zvítězila.

„Celé je to o tom, co je knihovna. Zda je to instituce, jakou si pamatujeme z dětství, v níž máme papírovou kartičku a půjčujeme si zašlé knihy v igelitovém obalu, nebo jestli je to multikulturní organizace, která iniciuje a přináší vzdělanostní parametr, možnost trávení času a kulturní přínos, samozřejmě napojený na literaturu a vzdělání,“ shrnula Michálková.

Knihovna takto může využívat kinosál a další prostory třeba k pořádání přednášek, výstav nebo koncertů, což pomůže dosáhnout vize moderní instituce jednadvacátého století. V budoucnu se chce Hausnerová zaměřit mimo jiné na vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti.

„Vidím velký potenciál ve vzdělávacích aktivitách. Knihovny mají pro následující roky v motu právě mediální gramotnost. Myslím, že to je například jeden z pilířů, který bychom mohli v budoucnu obsáhnout,“ nastínila jeden ze svých plánů ředitelka knihovny.

„Školám nabídnout program, který by nejen prolínal školní vzdělávací programy, ale měl by obrovský přesah a byl by velmi praktický. V dnešní době, kdy v podstatě vnímáme svět přes média, je naprosto na místě, aby byla mediální gramotnost akcentována,“ dodala.