Bikeři si v lese u Olomouce stavěli park, kácením a kopáním porušili zákon

  17:34
Rizikem pro procházející lidi, narušením životního prostředí a dokonce porušením zákona bylo podle olomoucké radnice a firmy spravující městské lesy vybudování bikerského parku, který si neznámí autoři svépomocí postavili na okraji města. Sáhli totiž i k výrazným terénním úpravám či kácení stromů.

Na okraji Olomouce si neznámí bikeři postavili improvizovaný park. Terénními úpravami a pokácením několika stromů ale naštvali město a navíc i porušili zákon. | foto: Magistrát města Olomouce

Improvizovaný bikepark vznikl v blíže neupřesněné době v okrajové čtvrti Neředín v lokalitě zvané Neředínský les.

„V lese někdo pokácel dřeviny, aby zde mohl postavit překážky a skoky. Takto si ale není možné v lese počínat, ostatním návštěvníkům zde pak hrozí riziko možného střetu s cyklisty,“ uvedl David Janásek ředitel Lesů města Olomouce, kterým plocha patří.

„Z pohledu lesního hospodáře pak tomuto jednání nerozumím v situaci, kdy byl ve Slavoníně vybudován kvalitní moderní bikepark, který mohou příznivci tohoto sportu plně využívat bez negativních dopadů na les i okolí,“ dodal.

Počínání bikerů kritizoval i Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

„Z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí ve městě a ochrany přírody terénní úpravy lokalitu narušují. V době, kdy je vzhledem k omezení pohybu a cestování na krajinné prvky ve městě a jejich oživení vyvíjen velký tlak způsobený množstvím v území se pohybujících lidí, jsou tyto zásahy devastující,“ řekl.

Firma spravující městské lesy nyní vybudované překážky odstraní a vrátí místo do původního stavu. Město přitom zdůraznilo, že podobné užívání lesních pozemků bez povolení, zvláště pak kácení a terénní úpravy, je považováno za poškozování, a je tudíž porušením zákona.

Autor: