Olomoucký arcibiskup Rudolf Jan (1788 - 1831). Arcibiskupem se tento rakouský... Busta arcibiskupa Rudolfa Jana (1788 - 1831) je umístěna v západním průčelí... Arcibiskup Jan Graubner žehná místo, kde je uloženo srdce jeho předchůdce... Deska ve stěně krypty dómu sv. Václava v Olomouci, která kryje místo, kde je... Podoba chrámu sv. Václava v Olomouci v 19. století, jak ho arcibiskup Rudolf...