iDNES.cz

Jesenická škola otestuje maturitu s absolventskou prací místo zkoušek

  4:54
Nový model maturitních zkoušek na středních odborných školách, který připravilo ministerstvo školství, si letos na jaře vyzkoušejí maturující čtvrťáci z devíti škol celé republiky. Mezi nimi je také Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník.
V pondělí 16. května začala poslední fáze maturit - ústní zkoušky také na...

ilustrační snímek | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„Žáci nebudou zkoušeni z každého profilového předmětu zvlášť, ale tuto část maturity složí tím, že napíší komplexní absolventskou práci, kterou následně obhájí,“ vysvětlil ředitel školy Petr Procházka.

„Komplexní absolventská práce a její ústní obhajoba nahrazuje profilovou zkoušku z českého jazyka, písemnou zkoušku z cizího jazyka, ústní zkoušku z cizího jazyka a další povinné zkoušky z odborných předmětů,“ popisuje zpráva ministerstva. V jesenické škole jsou mezi odbornými předměty cestovní ruch, hotelnictví nebo ekonomika.

„Rádi jsme se k pokusnému ověřování přihlásili, protože naši žáci zpracovávali už od roku 2011 takzvanou praktickou práci, kdy dostali role a připravovali sami například projekt školního plesu,“ uvedl příklad ředitel školy.

Diskuse o potřebě změnit podobu maturit se v poslední době vedou velmi intenzivně a současný dvouletý projekt by měl dát ministerstvu odpověď, kam se maturita na středních odborných školách může ubírat.

U žáků si chce ministerstvo ověřit komplexnější úroveň zahrnující důležité oblasti znalostí a dovedností a vyzkoušet možnost nahrazení profilových maturitních zkoušek komplexní maturitní prací spojenou s její obhajobou.

Propojení několika zkoušek

Testuje se rovněž propojení více forem, například praktické, písemné a ústní zkoušky do jednoho celku.

„Cílem je provázat zpracování komplexní absolventské práce s reálným prostředím u potenciálních zaměstnavatelů nebo ve škole ověřit výhody a nevýhody komplexní absolventské práce,“ objasnilo ve zprávě ministerstvo.

Účast studentů v projektu je dobrovolná. V jesenické škole se podle Procházky k nové formě maturit přihlásilo přibližně dvacet procent žáků maturitního ročníku.

Například student Filip Hatala zpracovává komplexní práci na téma Finanční analýza cateringových služeb Hotelové školy Jeseník.

„Jsem rád, když se předměty propojí do jedné zkoušky, protože si můžu ověřit, jak dokážu využít nabyté znalosti při zpracování konkrétního tématu. Je to mnohem prospěšnější pro mou budoucnost,“ řekl Hatala.

Podobně vidí prospěšnost komplexní zkoušky student obchodní akademie Vítězslav Ručka, který v projektu pracuje na založení společnosti.

„Dát dohromady všechno, aby firma mohla vzniknout, není maličkost. Pro komplexní práci jsem se rozhodl, protože mě baví praktická stránka a nemusím se biflovat jednotlivé předměty, protože to mě nebaví,“ sdělil Ručka.

zpět na článek