Světelné obrazy a digitální animace rozsvítily olomouckou kryptu

  18:24
Od 5. srpna vystavuje v Olomouci na přehlídce současného středoevropského umění Trienále / Sefo / 2021 jeden ze zakladatelů počítačového umění v Polsku Jan Pamuła. Podle pořadatelů jedinečné prostředí dómské krypty umožní návštěvníkům shlédnout dialog mezi sakrálním a abstraktním uměním.

Retrospektivní přehlídka děl polského umělce je do krypty umístěna záměrně.

„Výstava Jana Pamuły s názvem Jan Pamuła: Světelné objekty bude k vidění do konce října,“ sdělil mluvčí Muzea umění v Olomouci Tomáš Kasal.

„Rozhodujícím obdobím pro Pamułův tvůrčí vývoj byla sedmdesátá léta, kdy se začal zabývat geometrickou abstrakcí, do které promítal zájem o filozofii. Od té doby hledá systém, který by zrcadlil univerzální zákony přírody. Tyto harmonicky působící obrazy, založené na matematických výpočtech, zároveň vykazují nezaměnitelné koloristické kvality,“ uvedl jeden z kurátorů výstavy Ladislav Daněk.

Retrospektivní přehlídka Jana Pamuły, zakladatele a průkopníka počítačového umění v Polsku, představí české veřejnosti vůbec poprvé jedinečnou tvorbu jednoho z klíčových představitelů polského poválečného geometrického umění.

V Olomouci si lidé prohlédnou umělcovu malířskou, objektovou i grafickou tvorbu včetně prvních počítačových grafik. Dnes sedmasedmdesátiletý umělec se nevyhýbá ani novým technologiím.

„V posledních letech se stále více věnuje také využití aktuálních světelných technologií, které mu v kombinaci digitálního zpracování s LED světlem nabízejí nové možnosti vyjádření,“ popsala Štěpánka Bieleszová, spolukurátorka výstavy.

„Zatím poslední etapa, která v Pamułovi budí největší emoce, je tvorba light boxů a digitálních animací,“ vysvětlila její kolegyně Helena Zápalková.

Jan Pamuła (*1944)

Je polský malíř, grafik, autor objektů, vysokoškolský pedagog žijící v Krakově. Pamuła je průkopníkem počítačového umění v Polsku. V roce 1980 během pobytu v Paříži vytvořil ve spolupráci s programátorem Philippem Kellerem první sérii počítačových grafik, jejichž principy dodnes rozvíjí v ručně malovaných obrazech. Tyto harmonicky působící obrazy, založené na matematických výpočtech, zároveň vykazují nezaměnitelné koloristické kvality. Souběžně s malířskou tvorbou experimentuje v oblasti objektové tvorby a počítačové grafiky.
Autorka výstavy: Beata Gawrońska-Oramus
Kurátoři: Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk
Externí spolupráce: Władysław Pluta

Autor: