Hranickou propast prozkoumá do hloubky dvou set metrů podvodní robot

  11:50
Několik týdnů zabraly speleologům přípravy na to, aby mohli ponořit do jedinečného přírodního díla v Hranickém krasu v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic speciálního maďarského robota firmy UNEXMIN GeoRobotics. Přístroj pokročí v mapování propasti.

Členové a pomocníci ZO ČSS Hranická propast museli z hladiny a okolí přírodního úkazu vytáhnout popadané stromy. | foto: ZO ČSS Hranická propast

Testování stroje začalo v půlce června v zatopeném vápencovém dole Kobanya v Budapešti v Maďarsku.

„S podvodním robotem budeme provádět mapování zatopených části propasti do hloubky 200 metrů,“ uvedl předseda Základní organizace České speleologické společnosti Hranická propast Michal Guba.

Před potopením museli speleologové propast připravit. „Bylo nutné vyzdvihnout z prostoru jezírka, z hladiny a z hloubky patnáct metrů zbytky spadlých stromů za pomoci jeřábové techniky,“ popsal Guba.

Práce s maďarským robotem potrvají na Hranické propasti až do 3. srpna. „Pracovat budeme v částí s označením Jezírko, Severozápadní kanál, Mokrá rotunda a Lift I,“ přiblížil Guba.

„Naši speleologové mají na starosti odborný dohled a zabezpečení podvodního robota, aby byla získaná data adekvátně označena a pojmenována,“ upozornil.

Jejich úkolem bude také speciální stroj chránit před poničením. „V případě jakékoliv závady či uvíznutí podvodního robota provedou naši hloubkoví potápěči jeho vyzdvižení. Vzhledem k náročnosti hloubkového průzkumu a zajištění bezpečnosti naši členů byla dohodnuta součinnost s hasiči z Hlučína a báňskými záchranáři ze státního podniku Diamo a také s lidmi z Mendelovy univerzity v Brně, kteří se podílejí dlouhodobě na výzkumu propasti,“ uvedl.

Hranickým speleologům poskytnou specialisté také techniku. „Jedná se například o mobilní hyperbarickou komoru, dalšího podvodního robot a další,“ vyjmenoval Guba.

Úkolem maďarského podvodního speciálu je nejen naskenovat část zatopené propasti a získat údaje pro vytvoření 3D mapy, ale také prozkoumat restrikci Mikádo, která je vstupem do další části propasti. Z části nad vodní hladinou bylo zmapováno okolí prohlubně ve vzdálenosti 30 až 50 metrů a její prostor směrem dolů k jezírku.

Hranická propast drží od roku 2016 světový titul nejhlubší zatopené propasti, speleologové se za pomoci speciální sondy dostali do hloubky 404 metrů, dna však nedosáhli. Společně se suchou částí, která měří od úrovně terénu k vodní hladině 69,5 metru, je tak nyní celková prokázaná hloubka propasti 473,5 metru.

18. září 2017

Autor: