Přístroje za čtvrt miliardy v Olomouci zkrátí a zefektivní ozařování nádorů

  15:46
Požehnáním od arcibiskupa Jana Graubnera byl dnes v olomoucké fakultní nemocnici slavnostně zahájen provoz tří nových lineárních urychlovačů, což jsou přístroje sloužící k ozařování onkologicky nemocných pacientů.

„Vysoce specializovaná péče o onkologické pacienty patří bezpochyby ke stěžejním úkolům zařízení typu fakultní nemocnice. Jsem rád, že moderní přístrojové vybavení dokáže často těmto lidem pomoci i v situacích, kdy by dříve byla medicína bezmocná,“ řekl na zahájení zástupce ředitele nemocnice a ekonomický náměstek Tomáš Uvízl.

Modernizace přístrojového vybavení ozařoven onkologické kliniky začala v březnu loňského roku. První nový lineární urychlovač byl uveden do provozu v září, poté postupně přibyly další dva.

„Přístroje disponují vybavením pro všechny typy nejmodernějších radioterapeutických technik. Naše klinika v rekordním čase úspěšně prošla procesem zkoušek a povolení potřebných k zahájení provozu a mohla tak začít se samotným ozařováním prvních pacientů,“ vyzdvihl zástupce přednosty kliniky pro radioterapii Martin Doležel.

Pro nové přístroje byla nutná přestavba části kliniky, v rámci které byly rovněž například zrekonstruovány čekárny a vybudována nová ambulance. Celkové náklady dosáhly více než 36 milionů korun.

„Souběžně probíhala také obměna tří lineárních urychlovačů, instalace nového CT-simulátoru a nákup nejnovějšího softwaru pro plánování. Cena těchto přístrojů činí bezmála 206 milionů korun, ministerstvo zdravotnictví na ně přispělo 141 miliony,“ nastínil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Přístroje stíní 64 tun oceli

Stavební práce v prostorách radioterapeutického komplexu vyžadovaly v některých případech speciální postup

„Zajímavostí je například masivní stínicí stěna z ocelových platů o celkové tloušťce 37 centimetrů, jejíž hmotnost činí 64 tun. Svislé železobetonové konstrukce dosahují tloušťky 1,3 metru, vodorovné dokonce 1,65 metru. Použity byly také barytové omítky či výplně otvorů stíněné olovem,“ zmínil vedoucí odboru investic nemocnice František Valíček.

Součástí úprav byla podle něj vedle standardních rozvodů silnoproudu a slaboproudu, medicinálních plynů, zdravotně-technické instalace a vytápění, vzduchotechniky a chlazení také elektrická požární signalizace s evakuačním rozhlasem.

Celá rekonstrukce se navíc uskutečnila za nepřerušeného provozu v budově a její poslední fáze se odehrávala v době, kdy už byl jeden z lineárních urychlovačů spuštěn.

„Zahájení provozu lineárních urychlovačů znamená kvalitativní skok v onkologické péči nejen v našem regionu. Příchod nových technologií v kombinaci s expertízou v dalších oblastech radiační a klinické onkologie posouvá naše pracoviště mezi přední evropská centra,“ podotkl přednosta onkologické kliniky Bohuslav Melichar.

Autor: