Nové podchody, koleje i rychlotrať. Ostravu čeká malá železniční revoluce

  6:56
Během příštích sedmi let by se za 25 miliard korun měl změnit celý ostravský železniční uzel. Čeká se i na napojení vysokorychlostní trati z Polska.

Zcela novou podobu kolejiště vlakového nádraží Ostrava-střed, podchod na hlavním nádraží, přidanou novou kolej mezi Svinovem a hlavním nádražím, ale také zrušení v podstatě nevyužívané zastávky Ostrava-Mariánské Hory má Ostravě přinést plánovaná rekonstrukce tamního železničního uzlu.

V plánech se počítá rovněž s vysokorychlostní tratí vedoucí z Varšavy do Vídně.

„Modernizace železničního uzlu Ostrava je ambiciózní projekt, který kraj rozhodně vítá,“ komentoval záměr Radek Podstawka, náměstek hejtmana pro dopravu. 

„Zatím nám nejsou známy projekční detaily rekonstrukce železničního uzlu, nicméně považujeme za důležité, aby byl projekt v souladu s přípravami vysokorychlostní trati, jejíž výstavba je pro náš kraj a jeho rozvoj klíčová.“ Souběh obou projektů by pro modernizaci ostravského železničního uzlu podle zástupců Správy železnic neměl být problém, projevit by se neměl ani na už tak nezvykle vysoké ceně.

„Koordinace připravované vysokorychlostní trati s modernizací železničního uzlu Ostrava je plánovaná poměrně jednoduše,“ vysvětlila Nela Friebová, mluvčí Správy železnic. „Soupravy rychlého spojení budou končit ve stanici Ostrava-Svinov a dále budou pokračovat jako konvenční vlaky.“

Právě v Ostravě by se měly setkat dvě větve vysokorychlostní trati (VRT) – polská a česká. Polská strana se už rozhoduje, kterým koridorem překročí VRT státní hranici, Správa železnic nedávno vybrala projektanta úseku mezi Ostravou a Prosenicemi. Ve výběrovém řízení uspělo s cenou necelých 140 milionů korun sdružení AFRY CZ, AF-Infrastructure a Sagasta, rozhodnutí ještě není pravomocné.

Plán rekonstrukce ostravského železničního uzlu zahrnuje mimo jiné obnovu 16 kilometrů kolejí, což má ve výsledku přinést mimo jiné i zvýšení rychlosti na trati mezi Svinovem a hlavním nádražím na 120 kilometrů v hodině.

Vyšší komfort pro cestující

„Modernizace přinese zvýšení komfortu pro cestující komplexní modernizací nástupišť, bezbariérových přístupů a informačních zařízení,“ stojí ve studii EIA, zaměřené na projekt, kterou Správa železnic v minulých dnech zveřejnila.

Cestující čekají nejviditelnější změny na ostravském hlavním nádraží a na nádraží Ostrava-střed.

„Modernizace obvodu Ostrava-střed zahrnuje komplexní úpravy včetně zřízení bezbariérového mimoúrovňového přístupu na nové ostrovní nástupiště,“ stojí mimo jiné v představené studii EIA. Nový podchod čeká i ostravské hlavní nádraží. 

„Dokumentace uvažuje kompletní modernizaci obou větví kolejiště obvodu Ostrava hl. n. s novou koncepcí přístupu cestujících na modernizovaná nástupiště formou podchodů vyústěných do prostoru před výpravní budovu,“ přibližuje zveřejněná dokumentace další plány.

K těm patří i doplnění třetí koleje pro úsek mezi Svinovem a rušenou zastávkou Mariánské Hory nebo čtyři nová elektronická stavědla, která budou zabezpečovat celý uzel Ostrava jako jednu železniční stanici, dálkově řízenou z centrálního dispečerského stanoviště v Přerově.