Při výkopových pracích na nádvoří klimkovického zámku se našla historická... Při výkopových pracích na nádvoří klimkovického zámku se našla historická... Při výkopových pracích na nádvoří klimkovického zámku se našla historická... Při výkopových pracích na nádvoří klimkovického zámku se našla historická...