Tajemství Stříbrného jezera, při jeho obnově stoupla hladina o metr a půl

  9:06
Někdejší hlubinné dolování sádrovce pod dnešním Stříbrným jezerem v Opavě nečekaně zkomplikovalo jeho revitalizaci. Práce na přeměně vodní plochy v moderní rekreační areál stojí, hladina jezera i podzemních vod tam náhle stoupla o metr a půl. Do normálu se nevrací.

Stříbrné jezero | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„To se nikdy v historii zatím nestalo. Podle hydrogeologů zřejmě došlo k propadu či ucpání jedné z četných starých podzemních štol, jež sloužily jako přirozený přítok a odtok vody z jezera,“ informoval Roman Konečný z opavské radnice.

V této části Opavy se totiž od poloviny 19. století hlubinným způsobem těžil sádrovec. Kámen se doloval v místě dnešního jezera i v širším okolí, například pod Městskými sady. Rozsah štol dodnes není známý. Později se přešlo k povrchovému dobývání, které skončilo začátkem 60. let minulého století.

Důl posléze zatopila voda a plocha o velikosti zhruba 6,6 hektaru je jedním z nejoblíbenějších rekreačních míst na Opavsku. Loni na jaře začala kácením dřevin příprava jeho revitalizace, v červnu areál převzal zhotovitel, dokončeno mělo být letos na podzim.

Investorem akce za 142 milionů korun je ministerstvo financí. Pozůstatek těžby sádrovce v Opavě se má proměnit v moderní rekreační místo. Kromě zpevnění břehů a dalších terénních a krajinářských úprav projekt zahrnuje i vybudování potřebných rozvodů, vznik podchodu pod silnicí či novou lávku přes řeku Opavu.

Jenže loni v září stoupla voda. A několikaměsíční monitoring ukázal, že se o metr a půl vyšší hladina do normálu nevrací. Nikdo neumí odhadnout, jestli už tak zůstane napořád, bude stoupat dál, nebo klesne. „Odborníci vyloučili, že by příčinou byly stavební práce,“ poznamenal Konečný.

Při revitalizaci se zatím pracovalo na kanalizaci, vodovodu, přístupovém chodníku a vstupech do jezera.

„Zhotovitel přerušil práce na drtivé většině stěžejních stavebních objektů. S městem Opava a autorským dozorem stavby připravují návrh varianty oblast jezera včetně hydraulicky souvislé hladiny podzemní vody řízeně odvodnit a hladinu vrátit zpět na projektovanou úroveň,“ popsal mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Stabilizovat hladinu by měl podzemní přepouštěcí kanál, který propojí jezero s řekou Opavou. Ten by z jezera měl odvést přebytečnou vodu, výšku její hladiny dlouhodobě zajistit a umožnit její regulaci. Zda je jeho stavba technicky proveditelná, jak moc to zdrží celkovou obnovu jezera a jeho okolí a kolik to bude stát, se zatím neví.

„V průběhu týdne se na místě stavby uskuteční čtvrtletní kontrolní den, kde bude výše popsaná problematika projednána za účasti všech zúčastněných osob včetně zástupců ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu jako garanta projektu,“ doplnil mluvčí Vojtěch.

S problémy se obnova jezera už potýkala

Podle Romana Konečného je variant několik, jasněji ale bude až po příštím týdnu. Otázkou zůstává i financování nových prací a případná spoluúčast statutárního města Opava. Z prozatímních dohod vyplynulo, že Opava zahájí projekční práce a postará se o příslušné povolovací procesy.

Revitalizace Stříbrného jezera se s problémy potýkala už jednou, a to dříve, než vůbec začala. O dva roky ji zbrzdily spory o financování lávky přes řeku Opavu, jež je součástí projektu a pojí jezero s Městskými sady.

Podle ministerstva financí přímo nesouvisí s revitalizací zatopeného sádrovcového dolu, ale má jen rekreační funkci.

Před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele žádalo její vyčlenění. Opava ale objekt sama zaplatit nedokázala. Nakonec se o náklady na lávku město a stát dělí. Opavský podíl činí 40 procent ceny, tedy 23,5 milionu korun.