Studenti mají zájem o pedagogiku i počítače, všechny nové obory otevřou

  13:50
Nové středoškolské obory na severní Moravě a ve Slezsku uspěly, zájem je o všechny a naplní se. V září se tak otevře třída předškolních a mimoškolních pedagogů, masérů i IT specialistů pro průmysl.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Když na porubskou Střední školu prof. Zdeňka Matějčka sezvali její zástupci ředitelky mateřinek, aby si s nimi domluvili možnost praxe studentů, setkali se s velkou odezvou i poptávkou po mladých učitelkách a učitelích.

Od září se tak v Ostravě otvírá předškolní a mimoškolní pedagogika. A není jediná, další dva obory rovněž vzešly z požadavků na mladé absolventy. Žáky uplatnitelnost na trhu práce láká, třídy se plní. 

„Zájem o předškolní a mimoškolní pedagogiku byl velmi vysoký. Zápisových lístků žáci odevzdali o něco méně, ale stále ještě vyřizujeme odvolání. Třídu v každém případě otevřeme, počítáme v ní do třiceti studentů,“ informovala Lenka Zapletalová, zástupkyně ředitele SŠ prof. Zdeňka Matějčka.

Pro Ostravu je to podle ní dobrá zpráva, což ukázaly reakce mateřských škol i rodičů. „Bezplatně lze tento obor studovat až v Krnově a rodiče většinou nechtějí v patnácti letech děti posílat na internát,“ doplnila zástupkyně Zapletalová.

U žáků hledajících budoucí uplatnění uspěly i další novinky. Například nový zdravotnický obor. „Zájem převyšoval počty volných míst. Nabereme maximálně do 24 žáků, což je jedna třída,“ sdělila k novému maturitnímu oboru masér ve zdravotnictví zástupkyně ředitelky Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické v Ostravě Eva Schichelová.

Upřesnila, že tito lidé chybí nemocnicím i lázním. „Zatím se vyučovalo rekondiční a sportovní masérství, ale masér ve zdravotnictví má tu výhodu, že jeho služby hradí zdravotní pojišťovny. Pro zdravotnická zařízení je to výhodnější,“ vysvětlila.

Zaměstnavatelé po specialistech dlouho volají

Na prostředí průmyslu se nově zaměří IT specialisté v Jablunkově. Tamní SOŠ a SOU podnikání a služeb pro první rok plánovala dvouoborovou maturitní třídu, kde by polovinu tvořili studenti nového oboru informační technologie se zaměřením na výpočetní techniku pro průmysl a polovinu oboru dopravní prostředky.

„Plán se splnil, otevřeme třídu po deseti studentech každého oboru. Pro příští rok bychom navýšili maximálně na 14 plus 14, pokud by šlo o jednu třídu. V případě vyššího počtu pak nejvýše 28 studentů do třídy. Máme nové pedagogy a příští rok budeme mít i novou učebnu za 3,5 milionu,“ uvedl ředitel jablunkovské střední školy Roman Szotkowski. 

Dodal, že zaměstnavatelé po takto vzdělaných lidech dlouho volají. „Jde nejen o běžnou výpočetní techniku, ale také o tu zaměřenou na využití v průmyslu,“ konstatoval s tím, že garantem je firma Tieto.

Profese se dostávají do rodin, dělají je rodiče i děti

Právě zájem zaměstnavatelů je pro deváťáky při volbě budoucího oboru velkou motivací. Potvrzuje to i učební obor železničář, otevřený na Střední škole technické a dopravní v Ostravě loni v září. „Ano, o obor je i letos zájem, podle předpokladů budeme mít 24 žáků,“ informoval ředitel Stanislav Zapletal.

Zdůraznil, že právě spolupráce s firmami oboru pomáhá. „Firmy šíří informace svými informačními kanály i mezi své zaměstnance. Když lidé vidí, že obor podporuje zaměstnavatel, vidí v něm perspektivu. Profese se dostává i do rodin, po rodičích se jí začínají věnovat děti,“ konstatoval ředitel.

Přijímací řízení na střední školy v kraji letos ještě není u konce, mnohé školy doplňují prázdná místa vyhlášením druhého kola. Kolik zájemců který obor v Moravskoslezském kraji celkově poptávalo a jak se obory naplnily, tak zatím není známo.

Lákají i stipendia, nově podpoří další obory i školy

„Vzhledem k posunutí termínu přijímacích zkoušek kvůli pandemii střední školy letos nevyplňují výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do prvního ročníku,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová s tím, že celokrajský přehled tak bude k dispozici po zahájení nového školního roku.

Podle ředitelů byla poptávka po oborech srovnatelná s jinými roky. Co rodiče i žáci reflektovali, je rozšíření stipendií na nové obory a do škol v okrajových částech kraje. „Účastnil jsem se náborů a drtivá většina rodičů i dětí si zavedení stipendií pochvalovala a ptala se na podrobnosti,“ poznamenal Roman Szotkowski z jablunkovské SOŠ a SOU podnikání a služeb.