Odra u Polanky podemílá hráz rybníka, hrozí jeho protržení

  19:02
Už jen pár metrů dělí hladinu řeky Odry od rybníka Velký Budní, patřícího do soustavy „Jistebnických“ rybníků. Hráz více než dvanáctihektarového rybníka řeka podemílá už delší dobu.

Hráz rybníka je silně narušená. | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Na jedné straně se tak dnes leskne hladina rybníka, na druhé straně hráze zeje několikametrový sráz končící hladinou Odry.

Koruna hráze už nemá na šířku více než čtyři až pět metrů. Tak vypadá situace přímo na místě. Po hrázi navíc vede oblíbená cyklotrasa, která se vine od Polanky mezi jednotlivými rybníky.

„No, je to tady dost drsné. Jezdím tudy pravidelně a to, jak řeka ten břeh postupně podemílá, je hodně rychlé. Tak snad se ta hráz neprotrhne,“ komentoval problém jeden z cyklistů projíždějících po poškozené hrázi rybníka.

„O tom problému víme, snažíme se jej vyřešit, zřejmě v průběhu příštího roku dojde ke stavebním úpravám hráze,“ komentoval situaci na hrázi rybníka Velký Budní Jan Stehlík, spolumajitel společnosti Chov ryb Jistebník, které ohrožený rybník patří.

Hlavním problémem podemílání hráze rybníka je fakt, že řeka Odra v těchto místech není regulovaná, v rámci CHKO tudy protéká volným tokem. Proto do podemílání břehů nechce zasahovat podnik Povodí Odry, který by jinak musel podobný problém řešit.

„Jde o neupravenou část toku, kde nemůžeme nijak zasahovat, voda zde protéká volným korytem,“ vysvětlila Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry. „Jsme v kontaktu s majitelem rybníka, doporučili jsme mu některá opatření, jak má postupovat. Víme, že se nátrž opakovanými velkými vodami neustále zvětšuje, v tomto místě ale skutečně zasahovat nemůžeme.“

Poloha hráze v CHKO ztěžuje zásah všem zúčastněným stranám. „Připravujeme projekt a ten konzultujeme se všemi zainteresovanými,“ přiblížil další kroky Jan Stehlík. V současnosti se zdá, že jedinou možnou variantou zásahu je posilování hráze ze strany rybníka, tedy jeho zmenšování.

„V současnosti posilujeme hráz tím, že ji nasypáváme zevnitř,“ podotkl spolumajitel firmy.

CHKO: „Chceme udržet přírodně tekoucí řeku“

A pro obdobný postup jsou v současnosti také zástupci CHKO. „Nejsme vlastníkem rybníku ani správcem toku, takže napřímo nijak zasahovat nemůžeme, ale situaci samozřejmě sledujeme,“ komentoval situaci Jan Klečka, ředitel Správy CHKO Poodří. „Zásah do neupraveného toku by byl něčím novým, to by nebylo dobré. Až po most v Polance chceme udržet neregulovanou, přírodně tekoucí řeku, naše představa zásahu na místě je v současnosti taková, že by se nasypáním hráze od řeky rybník odsadil. Tato část rybníka by mohla sloužit jako deponie jílu.“

Podobnou úpravu už v nedávné minulosti dostala hráz sousedního rybníka Velký Vaček, jehož hráz postupující meandry Odry také ohrožovaly. I zde hrozilo provalení hráze, i zde se situace řešila postavením nové hráze v prostoru někdejšího rybníka. 

Celkové náklady stavby, která byla dokončena v roce 2013, přesáhly 7,8 milionu korun, z většiny se na nich podílely fondy Evropské unie.