Ostravskou huť zažehl před 70 lety Zápotocký, prošla si rozvojem i krizemi

  15:20
Hned dvě výročí ve dvou dnech po sobě oslavila na přelomu roku společnost Liberty Ostrava, někdejší Nová huť. Založená byla před sedmdesáti lety a nyní ji čeká nutná modernizace.

Předseda vlády a pozdější prezident Antonín Zápotocký (vlevo) 1. ledna 1952 symbolicky zapaluje první vysokou pec Nové huti Klementa Gottwalda (NHKG). | foto: Liberty Ostrava

„Jednatřicátého prosince to bylo sedmdesát let, kdy byla sepsáním zakládací listiny založena tehdejší Nová huť Klementa Gottwalda,“ přiblížila historickou událost mluvčí společnosti Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Hned druhý den byla v huti zapálena první vysoká pec.

„První vysoká pec v podniku, který se postupně začal budovat v lokalitě Ostravy-Kunčic jako součást Vítkovických železáren už od II. světové války, se zapalovala už 1. ledna 1952, a to za účasti tehdejšího předsedy vlády Antonína Zápotockého,“ dodala mluvčí.

Huť si následně během let prošla bouřlivým rozvojem i velkými krizemi. V roce 2003 byla prodána společnosti Mittal, od níž ji po šestnácti letech koupil současný vlastník, skupina GFC Alliance, na kterou čeká nezbytná miliardová modernizace ocelárny.

Kulaté výročí si firma připomněla několika počiny, například vydala knihu s hutnickým slangem nebo nechala nahrát znovuobjevenou znělku od skladatele Václava Trojana.

Historické milníky ostravské huti

  • 40. léta 20. století - budování huti jakou součásti Vítkovických železáren
  • 31. 12. 1951 - zakládací listina Nové huti Klementa Gottwalda
  • 1. 1. 1952 - zapálení 1. vysoké pece
  • 70. léta 20. století - modernizace ocelárny, stavba tandemových pecí
  • 80. léta 20. století - stavba středojemné válcovny
  • 90. léta 20. století - zásadní modernizace technologií, výstavba kontilití a minihutě pro ploché výrobky
  • 2003 - privatizace hutě a převzetí skupinou Lakšmího Mittala
  • 2011 - odprášení aglomerace
  • 2015 – zásadní ekologizace huti, instalace tkaninových filtrů
  • 2019 - změna vlastníka a názvu na Liberty Ostrava

zdroj: Liberty Ostrava

Autoři: ,