Krnov začne měřit kvalitu ovzduší, dosud ji mohl jen odhadovat

  16:02
Množství polétavého prachu, oxidu dusičitého a přízemního ozonu se během září začne sledovat v Krnově. Ačkoliv město neleží v nejznečištěnější části kraje, předpokládá se zde významné zatížení ovzduší zplodinami z dopravy.

Následující tři roky bude kvalitu ovzduší v Krnově hlídat pětice senzorů. Znečištění změří na dopravně zatížených místech, v centru města, na sídlišti i v zástavbě rodinných domků. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Míru znečištění dosud mohli Krnovští odhadovat jen podle údajů z 25 kilometrů vzdálené měřicí stanice v Opavě-Kateřinkách, až teď se dozví, jaký je skutečný stav ovzduší.

„Klíčovou znečišťující látkou je polétavý prach, který se bude měřit na pěti stanovištích v intervalu pět minut,“ uvedl vedoucí odboru výstavby a životního prostředí krnovské radnice Petr Suchý.

Sledovat se budou prachové částice o velikosti do jednoho, dvou a půl a deseti mikrometrů. „Jelikož v Krnově lze očekávat významné znečištění z dopravy, bude se na dvou exponovaných lokalitách navíc sledovat oxid dusičitý a ozón,“ dodal Suchý.

Za tři roky přes tři čtvrtě milionu korun

Všechny tři škodliviny pohlídají senzory v ulicích Partyzánů a Jesenická. Koncentrace prachu se budou měřit vedle centra města i v části Kostelec, kterou odborníci vybrali jako oblast s lokálním vytápěním, a v Sídlišti pod Cvilínem, které je naopak lokalitou bez topenišť.

Měřit se bude v Krnově tři roky. „Město za měření zaplatí 782 tisíc korun,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová s tím, že o celý projekt se postará Institut environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity.

Obyvatelé Krnova mohou po celou dobu sledovat vývoj kvality ovzduší online. „Provádění imisního monitoringu poslouží pro okamžité informování veřejnosti. Výsledky budou v online mapové aplikaci floreon.eu a dostupné budou také na specializovaném portálu airsens.eu,“ doplnil Suchý.

Autor: