Znovuzrozený kostelík v Gutech vysvětili, většina farníků nemohla dovnitř

  13:20
Je zpátky. Farníci z třineckých Gutů mají opět vlastní dřevěný svatostánek. Zvenčí je k nerozeznání od toho, který před necelými čtyřmi lety rukou žhářů lehl popelem. Interiér se ale liší, oheň původní mobiliář zničil a nové vybavení je moderní. Obnova stála 33 milionů korun.

Nedělní vysvěcení věrné repliky kostelíka Božího Těla, opečovávaného generacemi věřících od 2. poloviny 16. století a zničeného v srpnu 2017, přilákalo obrovské množství lidí. „Tento den jsme dlouho vyhlíželi,“ komentoval gutský farník Bronislav Studnicki.

Slavnostní byla událost i pro Věru Swierczkovou z Jablunkova. „Každý rok jsme sem jezdili s celou rodinou na pouť. Už se nikdy nevrátí, to co tady bylo, byl to velký kus historie a tradice. Ale jsme šťastní, že aspoň kousek toho originálu je zpátky, nemohli jsme se dočkat otevření.“

Součástí oživení nového kostelíka byl vstupní obřad s předáním stavby a klíčů. Svatostánek odemkl místní farář Kazimierz Płachta, slavnostní mši sloužil apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze a pomocný biskup Martin David.

„Milost a pokoj ať naplní všechny, kdo budou vcházet do tohoto Božího domu,“ zahájil ceremoniál David.

Kapacita kostela a protiepidemická opatření neumožnila většině věřících vstoupit dovnitř. Slavnostní požehnání kostelíka, požehnání nových varhan, posvěcení oltáře a žehnání čtveřice nových zvonů sledovali venku na velkoplošné obrazovce.

Už příprav slavnostního dne se věřící aktivně účastnili. „Úklidu a výzdoby, které probíhaly celý týden, se farníci účastnili ve velkém počtu. Pro všechny je to srdcová záležitost,“ konstatoval farář Płachta.

Zvenčí věrná replika

Kostelík vznikl jako věrná replika toho původního za použití starých řemeslných postupů - projekt vycházel z dostupných fotografií a dokumentace i výsledků průzkumů ohořelých trosek.

„Pro stavbu bylo použito 450 m3 jedlového dřeva, 150 m3 smrkového dřeva pro dřevěný šindel a přes 10 m3 dubového dřeva,“ popsal vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek. Kostelík je dílem tesařů z Hošťálkové na Vsetínsku. Ti jej nejprve sestavili na dvoře firmy, poté rozebrali na jednotlivé trámy a převezli do Gutů. Základní kámen byl posvěcen před rokem.

Zvenčí vypadá navlas stejně jako jeho předchůdce. Interiér je jiný. „Při požáru kostela byl zcela zničen mobiliář, z velké většiny tvořený movitými kulturními památkami. Nová podoba interiéru částečně vychází z původního řešení, například malba zábradlí kůru a provedení úprav stěn presbytáře. Vybavení kostela, především oltář a svatostánek, je ale řešeno nově a moderně,“ vysvětlil Kotásek. 

Zdobnou malbu podle dochovaných fotografií na dřevěné ochozy kůru vrátili restaurátoři. Nový kostel má i něco navíc. „Oproti původní stavbě je vybaven plnohodnotnými varhanami,“ dodal Kotásek. Kostel má také nově elektrické protipožární zařízení, napojené na Pult centralizované ochrany hasičů. Novým technickým vybavením kostela je i nádrž na požární vodu. Celkové dosavadní náklady na obnovu svatostánku se vyšplhaly na 33 milionů korun, placeny jsou především z pojistného, ale také z veřejné sbírky a příspěvků samospráv.

Původní památkově chráněný dřevěný kostel z 16. století shořel vinou tří žhářů. Jeden z nich byl mladistvý, u soudu si za čin vysloužil 3,5 roku vězení. Jeho zletilí komplicové pak 8 a 9 let. Zaplatit by pachatelé měli více než 19 milionů korun za způsobenou škodu.