Eva Hovorková spolu s kolegyněmi obcházely horská stavení a mapovaly stav... Eva Hovorková spolu s kolegyněmi obcházely horská stavení a mapovaly stav... Hra na gajdy nevymizela. Otmar Kantor z jablunkovské skupiny Bukoň Eva Hovorková spolu s kolegyněmi obcházely horská stavení a mapovaly stav...