iDNES.cz

Vyhození šéfové klinik ostravské fakultní nemocnice se brání u soudu

  8:18
Výpovědi šéfů klinik Fakultní nemocnice Ostrava mají dohru. Šéfka patologů Jana Dvořáčková, kterou bývalý ředitel nemocnice odvolal z funkce a dal jí výpověď, se brání soudně. A vyhrává.

Areál Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě. | foto: ostravaci.cz

Evžen Machytka sice nevydržel ve funkci ředitele Fakultní nemocnice Ostrava ani rok a rezignoval už loni na podzim, ale nový ředitel stále řeší následky jeho rozhodnutí, která vyvolala bouřlivé emoce, protesty i soudní spory.

Machytka vyvolal rozruch hlavně tím, že vyměňoval přednosty klinik. Po odvolání pátého se vzbouřili zaměstnanci, pacienti i politici, takže Machytka rezignoval.

Dva z vyhozených přednostů, manželé Igor a Jana Dvořáčkovi, kteří léta vedli ústavy soudního lékařství a patologie, se obrátili na soud. Ten už rozhodl oba spory Dvořáčkové a vždy v její prospěch.

„Odvolaná přednostka ústavu patologie podala proti nemocnici v listopadu 2018 dvě žaloby, jimiž se domáhá určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí a určení neplatnosti odvolání z vedoucího pracovního místa. Okresní soud v Ostravě oběma žalobám vyhověl,“ uvedl David Kramný, právní zástupce Jany Dvořáčkové.

V červnu vyhrála spor o odvolání z funkce. Díky tomu, že na dokumentu chyběl jeden podpis. Přednostové klinik fakultní nemocnice jsou totiž také zaměstnanci Ostravské univerzity a s jejich odvoláním proto musí souhlasit ředitel nemocnice i děkan lékařské fakulty. 

Nemocnice se na doporučení právníka odvolala

V případě manželů Dvořáčkových sice odvolání podepsali tehdejší ředitel nemocnice i tehdejší děkan Pavel Zonča, ale chyběl podpis Arnošta Martínka. Ten byl v té době také děkanem lékařské fakulty – k přechodnému dvojvládí došlo po rozhodnutí soudu, že odvolání Zonči v roce 2016 z funkce děkana je neplatné.

Začátkem listopadu rozhodl soud, že neplatná je i výpověď Dvořáčkové z pracovního poměru. Teoreticky by se tak mohla vrátit do práce. Ale nemůže. Nemocnice se po první prohře odvolala a Krajský soud Ostrava nařídil jednání na začátek prosince. A zřejmě se odvolá i ve druhém sporu, kde rozhodnutí ještě nenabylo právní moci. Proč?

„Nemocnici řídím teprve osm měsíců. Snažím se společně s vedením i primáři o zklidnění situace tak, aby pacienti a široká veřejnost nevnímali dění okolo nemocnice negativně. Prioritní je pro nás špičková péče o pacienty. Ale pravdou je, že musíme řešit řadu problémů, které vznikly před mým nástupem do funkce, včetně zmíněných soudních sporů,“ uvedl současný ředitel fakultní nemocnice Jiří Havrlant.

V prvním sporu se podle něj nemocnice odvolala na doporučení právníka. „Spor je velmi složitý. Akademická půda má vlastní zásady a specifika, často s různorodým výkladem. Původní názor právního zástupce nemocnice vycházel ze situace v době, kdy se odehrávaly změny na akademické půdě. Prvoinstanční soud o této situaci ale rozhodl až následně. Proto jsme se odvolali,“ vysvětlil Havrlant.

A dodal, že zatím neví, zda se nemocnice odvolá i ve druhém prohraném sporu. „Čekáme na písemné vyhotovení rozsudku,“ řekl.

Studenty zatím zkouší v provizorních podmínkách

Když nemocnice prohraje i u odvolacího soudu, docentka Dvořáčková by se měla vrátit do funkce a nemocnice jí bude muset vyplatit ušlou mzdu za dobu delší než rok.

Totéž by mohlo nastat i v případě Igora Dvořáčka, který loni podal dvě stejné žaloby jako jeho manželka a očekává, že také vyhraje.

„Spory se současnými ani bývalými zaměstnanci mě netěší. Budu nápomocen při jejich řešení ve prospěch dobrého jména nemocnice,“ podotkl ředitel Havrlant.

Ani Dvořáčkovy netěší, že se musí soudit. A mrzí je prodlužování pomyslného dvojvládí nad studenty lékařské fakulty. „Dál vedu ústav patologie na lékařské fakultě, který je úzce propojený s nemocničním. Je to jediný ústav v zemi, kde jeden šéf vede školní a druhý zdravotnickou činnost. Nemluvě o tom, že nemohu používat pracovnu pro její nedokončenou vybavenost, takže studenty zkouším v nevhodných podmínkách mikroskopického sálu,“ nastínila Jana Dvořáčková.

zpět na článek