Samice lachtana hřivnatého Mano Mládě vzácného dravce vylíhnuté v Zoo Ostrava našlo adoptivní rodiče v Liberci