Vlaková nástupiště v horách nejsou bezbariérová, oprav se však nedočkají

  12:28
Nízkopodlažní vlaky na trati mezi Železným Brodem a Tanvaldem jsou maminkám s kočárky nebo lidem na vozíčku k ničemu. Několik zastávek se ani při poslední opravě trati za stovky milionů korun nestalo bezbariérovými.

Na nástupištích Spálov či Návarov se matka s kočárkem do vlaku sama nedostane. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na nástupištích Spálov, Jesenný, Návarov nebo železniční stanici Velké Hamry se tak samotná maminka s kočárkem do nízkopodlažního moderního vlaku bez pomoci nedostane.

„Rekonstrukce tratě trvala tři měsíce a stála 409 milionů korun. Hlavně nástupiště jsou ale podle mého odfláknutá. Domníval jsem se, že se v jednadvacátém století všude dělají bezbarierová nástupiště. Tady to ale neplatí. Samotná žena s kočárkem nemá šanci v Návarově, Jesenném nebo ve Spálově vystoupit. Přestože jel nízkopodlažní vlak, tak k nástupišti chybělo dvacet centimetrů na výšku a čtyřicet centimetrů do dálky. A ještě se vystupuje do štěrku, který po zimě bude pouze blátem,“ kritizoval opravu Miloslav Vlach.

„V Jablonci nad Nisou, Smržovce a Tanvaldu to mají v rovině. Tady za 409 milionů korun nic,“ glosoval Vlach. Sám vozí vlakem vnuka v kočárku. „S kočárkem by tam nikdo nevystoupil, pokud by kočárek nevzal pod paží,“ dodal.

Stížnost poslal i na krajský úřad. „O problému víme. V zastávkách, kde ještě modernizace neproběhla, vystupování z nízkopodlažních souprav není dobré,“ odpověděl Pavel Blažek, jednatel společnosti Korid LK, která v kraji koordinuje veřejnou dopravu.

„Obecně vzato, nástupiště se Správou železniční dopravní cesty projednáváme, řeší se ale v pořadí důležitosti. Ta je určená počtem cestujících za den. Postupně se daří modernizovat nástupiště ve stanicích, kde nastupuje a vystupuje hodně lidí. Byli bychom ale samozřejmě rádi, kdyby i tyto méně využívané stanice SŽDC předělala na vysoká bezbariérová nástupiště,“ doplnil Blažek.

Oprava se týkala jen kolejí

Správa železniční a dopravní cesty upozorňuje na to, že se jednalo o opravu, která měla zachovat plnou provozuschopnost trati. „Šlo o obnovu normových parametrů, případné odstranění propadů rychlosti,“ uvedl za Správu železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Upozornil na to, že prostou opravou nelze nástupiště proměnit na bezbariérová. „Musela by být připravena investiční stavba, kde projektant prověří možné změny parametrů trati a konfigurace kolejiště tak, aby bylo možné vybudovat bezbariérová nástupiště, nebo je přesunout do jiné polohy,“ doplnil Illiaš.

Za příklad dává Tanvald, kde dřív investiční akce proběhla. „Při ní se změnila i konfigurace kolejiště a bylo možné vybudovat bezbariérová nástupiště,“ dodal Illiaš.

Správa železniční dopravní cesty teď na trati mezi Železným Brodem a Tanvaldem opravovala především koleje. Na původním svršku se stykovanými kolejemi se strojvedoucí a cestující s trochou nadsázky báli, že vlak vykolejí. Styky neboli mezery mezi sešroubovanými kolejemi už byly opotřebované. Kvůli tomu vlak „poskakoval“. Nyní jsou koleje svařené v jeden kus a vlak po nich jede klidně.

Zastávky bezbariérové nebudou

U kritizovaných zastávek SŽDC však už nepočítá s tím, že by je přebudovala na bezbariérové. 

„Zastávky Spálov a Jesenné se nacházejí v oblouku o malém poloměru, kde nelze nástupiště s hranou o výšce 550 mm nad temenem kolejnice zřídit. Na zastávku Návarov, respektive na nástupiště vede pouze turistická stezka, která sama o sobě je sotva schůdná pro chodce. V železniční stanici Velké Hamry není dostatečná osová vzdálenost kolejí, aby bylo možné bezbariérové nástupiště vybudovat,“ dodal mluvčí Illiaš.

Mnohými cestujícími kritizovaný povrch nástupišť si SŽDC pochvaluje. „Povrch nástupišť se vysypal recyklátem z asfaltové směsi, který se zhutnil. Je daleko lepší než drť nebo než dlažba v těchto horských podmínkách v zimě. Stavba nicméně pokračuje až do konce letošního června, kdy provedeme kontrolu a případné vady povrchu nástupišť opravíme,“ dodal Illiaš.

Oprava na 16 kilometrů dlouhém úseku běžela od 2. září do 30. listopadu loňského roku. Během ní došlo nejen k souvislé výměně kolejnic, ale i dřevěných pražců. Nahradily je ocelové ve tvaru Y. Opravená kolej je po svaření v celém úseku bezstyková, umožňující pohodlnější jízdu vlakem. 

pravou prošlo i sedm mostů, stejný počet propustků a jedné opěrné zdi. Rekonstrukci doznalo i šest přejezdů. Po celkovém dokončení stavby letos v červnu dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 75 kilometrů v hodině.

Železnice mezi Železným Brodem a Tanvaldem

Železnice mezi Železným Brodem a Tanvaldem

Autor: