Betonový skelet v Turnově skryl výhled na hory, starosta se omluvil

  10:34
Obyvatelé Turnova kritizují stavbu bytového domu ve Sluneční ulici v lokalitě na Vrchhůře. Zničil podle nich oblíbené odpočinkové místo. Za stavbu už se omluvil i starosta.

Emoce vyvolala v Turnově stavba bytového domu ve Sluneční ulici. Poblíž je i barokní sousoší. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Z místa vedle turnovské hvězdárny, odkud byl jeden z nejhezčích výhledů z Turnova na Ještěd, část Jizerských hor a Maloskalsko, teď není vidět nic. Celý výhled zakryl železobetonový skelet budoucí bytovky se šesti byty. Často fotografované místo s barokním sousoším Tří svatých je tak podle místních zcela zničené. Hrubá stavba si už vysloužila přezdívku Tesco.

„Je to příšerné, chodíme sem na procházky, ale ta stavba zdejší půvab úplně zničila. Jak to mohl někdo povolit?“ postěžovala si jedna ze starších kolemjdoucích. A naštvaní jsou i lidé ze sousedních rodinných domů. 

„Se stavbou sousedíme přes cestu, ale stavební úřad nás nepřizval jako účastníky řízení. A jsou tam i další vady. Budova nerespektuje územní plán, který má chránit tato pohledově exponovaná místa, dále svou výškou a celkovou mohutností neodpovídá okolní stávající zástavbě, kterou převyšuje. Tady jsou všude rodinné domky a teď tu roste tohle. Dokonce ani příjezdová cesta není dostatečně široká tak, jak ukládá zákon,“ popisuje Markéta Bednaříková.

Protesty obyvatel Turnova proti domu jsou na sociálních sítích tak veliké, že vyburcovaly i starostu města Tomáše Hockeho (NB) k veřejné omluvě. „Je to průšvih, který už se nedá vzít zpět, a velmi mě to mrzí,“ omlouval se obyvatelům.

„Asi v Turnově není nikdo, kdo by řekl, že se mu to líbí. Celý svůj mandát starosty se snažím kultivovat stavební činnost ve městě. Myslel jsem, že máme vícestupňový systém kontroly, který takovou stavbu dokáže odhalit. V tomto případě však systém ukázal, že je ještě co zlepšovat. Na druhou stranu se chci ohradit proti spekulacím o podplacených úřednících a vedení města a nedodržení územního plánu,“ uvedl Hocke.

Podle něj je stavba povolena a územní plán tu počítá s bydlením smíšeným, tedy jak s rodinnými domy, tak bytovkami. 

O zástavbě Vrchhůry se rozhodlo už v roce 1996. Územní plán tam umožňoval výstavbu čtyřpodlažních domů. V roce 2018 navrhl odbor rozvoje města, aby se na Vrchhůře mohly stavět jen rodinné domy. Vedení Turnova to ale zamítlo, nicméně čtyři nadzemní podlaží se zrušila a nově tak platí jen dvě podlaží a jedno ustupující. To však zmíněný dům nesplňuje. 

Sousedé chtějí, aby byl dům nižší

„Když jsme nahlédli do spisu, zjistili jsme, že zcela chybí stanovisko odboru životního prostředí. Ten výslovně uvedl, že své stanovisko vydá až po provedení odborného posudku, protože hrozí narušení krajinného rázu. Ve spisu ale posudek chybí, stejně jako následné stanovisko. Povolení ke stavbě tak bylo vydáno nezákonně,“ myslí si Bednaříková.

Stejný názor zastává i část koalice na turnovské radnici. „Požadovali jsme, aby se město přidalo k přezkumnému řízení na krajském úřadě, zda je stavba v souladu s územním plánem, a abychom podpořili žádost majitelů okolních pozemků a domů o přezkum, zda opomenutí při vydání stavebního povolení je v pořádku. Bohužel, radní z Nezávislého bloku nebyli ochotni vyslyšet naše argumenty. Pro jsme hlasovali jen my a Piráti,“ sdělil radní Michal Loukota (PROTO).

Majitelé domů sousedících s rozestavěnou stavbou požadují, aby se projekt předělal a dům se snížil alespoň o jedno patro. To ale podle starosty není možné, protože stavba je řádně povolena.

Investorem sporného domu je společnost Na Vyhlídce Turnov s.r.o. se sídlem v Liberci. Úpravu stavby firma odmítá. 

„Je to montovaný skelet, konstrukce je vzájemně propojená, nevím, jak by se to technicky mělo provést. Navíc, kdo by to zaplatil? Pozemek jsme koupili od předchozích majitelů i s jejich studií na zastavění. Tu jsme po dohodě s hlavním architektem města upravili a tvar budovy máme od něj schválený. I vedení města nám říkalo, že tam byty potřebují. Chápu emoce lidí, ale věřím, že až bude dům kompletně hotový, bude tam působit jinak než teď hrubá stavba. To místo je krásné, ale je určené k zástavbě. Takže tam časem vyrostou i další podobné domy,“ okomentoval jednatel firmy Jakub Šesták.

Dům na Vrchhůře není jedinou kontroverzní stavbou v Turnově. Velký odpor místních je i proti plánovanému domu se šestnácti byty v Jeronýmově ulici, který tam také hmotově nezapadá. U projektu v ulici Jana Palacha už dokonce krajský úřad zvrátil rozhodnutí turnovského stavebního úřadu, že jen mechanicky povoluje stavby podle limitů v územním plánu, ale nerespektuje konkrétní místo. 

Aby se zabránilo dalším podobným případům, nařídila rada města předělat územní studii pro výstavbu v lokalitě Durychov a Na Kamenci, která má víc respektovat dané místo a začlenění budoucí zástavby do okolí.

Dům roste nedaleko turnovské hvězdárny.

Dům roste nedaleko turnovské hvězdárny.