Liberecká univerzita připravuje kodex pro genderově senzitivní komunikaci

  15:58
Do boje proti sexuálnímu obtěžování i za rovnost na univerzitní půdě nasadila liberecká univerzita ombudsmana, studentské tutory a nově chystá i kodex pro správnou komunikaci s ženami.

Univerzitní ombudsman Petr Pavlík je už rok pojistkou bezpečného prostředí na TUL. | foto: Adam Pluhař, TUL

Pedagog neblaze proslulý svými sexuálními narážkami, které znepříjemňovaly život studentům, sice na Technické univerzitě v Liberci (TUL) už neučí, přesto dal do pohybu další opatření, kterým se škola snaží situacím zavánějícím šikanou či obtěžováním zamezit.

Zavedla takzvané studentské tutory, dobrovolníky z řad studentů, kterým se mohou jejich vrstevníci svěřit se svými problémy a obavami. K lepší informovanosti a k prevenci nežádoucího chování už rok přispívá i univerzitní ombudsman, který do Liberce nedávno zavítal se svými přednáškami. TUL jde ale ještě o krok dál. Připravuje kodex senzitivní komunikace, který má ženám zpříjemnit studium i práci na zdejší univerzitě.

Z manažerů budou manažerky

Zatímco Etický kodex z roku 2018 čeká na aktualizaci, aby odpovídal dnešní době, Kodex pro genderově senzitivní komunikaci je novinka, která teprve vzniká. Jaký klíč ke komunikaci přinese?

To lze ukázat na příkladu. Pokud se na vědeckém výzkumu budou podílet i ženy, použije se v textu dvou slov – vědkyně a vědci – namísto dosud hojně užívaného slova vědci. V tomto souhrnném označení se totiž ženy i jejich zásluhy takřka vytrácí.

„V krátkosti jde o to, nedělat ženy v projevu neviditelnými, a naopak je zviditelnit. Případně používat obraty a výrazy, které rovnoprávně zahrnují ženy i muže,“ vysvětlil mluvčí TUL Radek Pirkl. Takovým příkladem může být oslovení studenti, jehož genderově korektnější varianta je studenti a studentky, popřípadě obecnější výraz studující.

Podobně se z žen, které by měly třeba v pracovní smlouvě či na štítku na dveřích uvedeno manažer nebo prorektor, stanou manažerky, prorektorky či ředitelky.

Češi nevnímají sexuální vtipy jako obtěžování

„Technická univerzita v Liberci patří v otázkách předcházení diskriminace, šikany nebo sexuálního obtěžování k nejprogresivnějším českým univerzitám. Například pozici ombudsmana ještě většina univerzit nemá a stejně tak je to s Kodexem genderově senzitivní komunikace,“ upozornil Pirkl.

Právě rovnosti a případné diskriminaci věnoval univerzitní ombudsman Petr Pavlík své přednášky určené studujícím i zaměstnancům školy. Bořil zažité stereotypy a poukazoval na chování, které může znevažovat lidskou důstojnost. A nemusí to být zrovna nejvyostřenější z nich – sexuální napadení. I nemístné slovní narážky mohou člověka, který je jejich terčem, paralyzovat či poznamenat.

„Přitom nevhodné sexuální vtipy či sexualizace interakce vůbec nejsou v českém kontextu chápány jako sexuální obtěžování. Někdo by tyto formy mohl nazvat jako mírnější, ale mohou mít stejné dopady,“ varoval Pavlík.

Podněty do schránky, schůzky jsou důvěrné

Plakáty nahých žen ve společných šatnách nebo narážky typu, že ženy nemají buňky na matematiku, vytváří nepříjemné prostředí. Sexuálně laděné komentáře nebo obtěžování na hodinách pak negativně neovlivňuje jen dotčené jednotlivce, ale i celou skupinu, která situaci přihlíží.

Ombudsman navštěvuje univerzitu většinou první týden v měsíci, zaměstnanci i studenti mohou v době jeho nepřítomnosti vhazovat své podněty do speciální schránky ve vestibulu budovy E1, od níž má klíče jen on.

„Pokud jde o osobní schůzku, vyžádám si vždy zvláštní místnost, aby nikdo neměl pocit, že je jeho anonymita nějak ohrožena. Vše je důvěrné, a to nejen ze strany toho, kdo podnět podává, ale i ze strany toho, na koho je podnět mířen. Dokud se nezjistí, o co se přesně jednalo, případně vše neposoudí komise, má i tento člověk právo na ochranu,“ dodal veřejný ochránce práv, který dosud řešil sedmnáct případů, přičemž problematiky, na kterou se zaměřuje, se dotýkaly jen čtyři z nich. Většinou šlo o věci pracovněprávní nebo o záležitosti spadající do gesce studijního oddělení.

Ve svých přednáškách na univerzitě bude ombudsman i nadále pokračovat.