iDNES.cz

Z hrušní v Liberci vyroste památník padlým policistům

  9:30
Zahynuli při výkonu služby. Liberečtí policisté se rozhodli uctít památku svých padlých kolegů pomníkem. Kdo by ale čekal typické atributy této profese, bude překvapen. Místo klasických pamětních desek nebo soch chtějí založit park pojmenovaný po vládním radovi Karlu Jarošovi, kterého popravili nacisté.

Svažitý prostor u liberecké knihovny bude postupně osázen planými hrušněmi. Uprostřed pak bude nainstalována skleněná plastika ve tvaru kruhu. | foto: Richard Loskot

Uprostřed pak bude skleněná plastika, v níž poroste strom. Park bude podle autorů návrhu připomínat i dalších jedenáct policistů, kteří padli buď za okupace nebo při Pražském povstání. 

„Zvažovali jsme několik variant, jako je odhalení pamětní desky nebo vybudování strohého památníku. Nakonec jsme oslovili Kancelář architekta města Liberec, která pomohla s vyhledáním vhodného místa i vytvořením návrhu,“ popsal jeden z autorů návrhu Václav Záhora, předseda představenstva Nezávislé odborové organizace PČR Liberec.

Městští architekti vytipovali jako nejvhodnější prostranství vedle vědecké knihovny u křižovatky ulic Sokolská a Pastýřská.

„Je to krásná louka. Pozemek je na to vhodný, je směřovaný k jihu,“ vysvětlil hlavní architekt města Jiří Janďourek. 

Svažitý prostor bude postupně osázen planými hrušněmi. Uprostřed pak bude nainstalována skleněná plastika ve tvaru kruhu. Podle autora návrhu architekta Richarda Loskota je tento tvar symbolem ochrany.

„Zpočátku jsem se zadání zalekl, ale pak se člověk dozví celý příběh, že to je o lidech, kteří při službě přišli o život,“ poznamenal Loskot.

Jména padlých a citáty

Na památníku by měla být vyryta jména padlých policistů proložená citáty ze služebních přísah od vzniku četnictva. Jak připomněl další z iniciátorů projektu, kriminalista Pavel Karmazín, policisté padlí za války už dříve v Liberci pamětní desku měli.

Byla odhalena v roce 1947 v tehdejší ulici Dr. Karla Jaroše, dnes Studentské. Deska byla ale odstraněna a už se nikdy nenašla. To byl také impuls, proč iniciátoři pomníku začali nad projektem vůbec uvažovat. Náklady na vybudování památníku odhaduje policie na jeden až 1,5 milionu korun.

Samotná realizace je závislá na tom, kdy se podaří potřebné finance shromáždit. Policisté k projektu vypsali veřejnou sbírku, ke které zřídili transparentní účet 119778899/0300.

„Nevím, kolik se nám podaří získat, takže půjdeme po etapách podle výše finančních prostředků,“ vysvětlil Záhora. 

Podle něj se pro odhalení památníku zatím nabízejí dvě data. Prvním je červen příštího roku, kdy je výročí 30 let vzniku Policie ČR. Druhým je říjen o rok později.

„To uběhne sto let od zřízení krajského policejního ředitelství zde v Liberci v roce 1922. Zároveň to lze spojit s uplynutím 80 let od popravy doktora Karla Jaroše,“ doplnil.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka se v určitý moment ke sbírce přihlásí i město.

zpět na článek