Místo, kde by měl památník vzniknout. Svažitý prostor u liberecké knihovny bude postupně osázen planými hrušněmi.... Podle autora návrhu architekta Richarda Loskota je tento tvar symbolem ochrany. Uprostřed pak bude skleněná plastika, v níž poroste strom.