Konec strachu v Tyršových sadech, v domku po správci budou strážníci

  8:54
Tyršovy sady a Saskovu ulici považují strážníci za jedny z nejméně bezpečných míst v Jablonci. Jen loni tu provedli téměř tisíc kontrol. Vymýtit rvačky, opilství i braní drog má teď pomoci nové stanoviště městské policie, které vzniklo rekonstrukcí bývalého domku po správci parku.

Nová strážnice v Tyršových sadech | foto: Město Jablonec

„Získáváme tím zázemí pro dvojici strážníků - okrskářů a také pro asistenty prevence kriminality,“ uvedl ředitel jabloneckých strážníků Roman Šípek. 

Stanoviště vyšlo radniční pokladnu na 362 tisíc korun. Kromě samotné okrskové místnosti a sociálního zařízení má městská policie v opraveném domku k dispozici také skladové prostory. Asistenti prevence kriminality jsou v parku přítomní každý den od 14 do 22 hodin. Své hodiny zde budou mít nově také okrskáři. 

„Lidé sem za námi mohou přijít se svými problémy, návrhy na zlepšení a podobně,“doplnila okrskářka Věra Sirovátková. Jablonečtí radní i s ohledem na situaci v Tyršových sadech na začátku září schválili též nová pravidla pro pohyb v parcích na území města. Mají posílit pravomoce správce parků a policistů. 

„Díky tomu získali správce, my nebo Policie ČR právo vykázat z parku návštěvníky, kteří porušují pravidla a chovají se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům a kolemjdoucím,“ doplnil Roman Šípek.

V pravidlech například stojí, že lidé v parku nesmějí tábořit či bivakovat, rozdělávat oheň, konzumovat alkohol a omamné látky, rozhazovat obsah košů, znečišťovat a poškozovat trávníkové plochy, ničit nebo poškozovat stromy, keře, květinové záhony nebo narušovat důstojnost pietního místa a veřejný pořádek. 

Kromě toho dokument přikazuje, že návštěvník parku je povinen chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky parku nebo aby ostatní návštěvníky svým chováním neobtěžoval. 

Park byl ožehavým tématem především před třemi lety. Tehdy dokonce desítky obyvatel z okolí sepsaly dopis adresovaný na magistrát, v němž lidé apelovali na řešení neúnosné situace s problémovými lidmi, kteří se tu shlukovali.

Autor: