Luteráni vyměnili hospodu za kostel, teď je z něj kulturní památka

  16:12
Seznam kulturních památek v Libereckém kraji se o Vánocích rozrostl. Novou památkou se stal Chrám pokoje v Hrádku nad Nisou, který spravuje Církev československá husitská. Původně byl kostel z roku 1901 určen pro německé luterány, kteří tehdy v Hrádku žili.

Novou památkou se stal Chrám pokoje v Hrádku nad Nisou. | foto: Hrádek nad Nisou

Spolu s evangelickým kostelem v Novém Městě pod Smrkem a kostelem Krista Spasitele ve Frýdlantě představuje hrádecký Chrám pokoje důležitý doklad rozšiřování protestantské víry v tomto regionu na konci 19. století.

„Rostoucí počet evangelíků v Hrádku a okolí zvýšil potřebu vlastních bohoslužeb, které do té doby probíhaly v pronajatém hostinci U Jelena. Protože počet věřících stále stoupal, byl v roce 1887 založen Spolek pro výstavbu kostela. O dva roky později se vypsala architektonická soutěž. Zvítězil projekt Johannese Vollmera z Berlína, který se specializoval na výstavbu evangelických chrámů,“ uvedl Miloš Krčmář, ředitel Národního památkového ústavu v Liberci.

Základní kámen kostela v novogotickém stylu byl položen v červnu 1900. Samotná stavba trvala 18 měsíců. Původně měl být kostel větší, ale kvůli finanční zátěži se plány předělaly.

„V kostele se nachází původní vybavení. Nedávno se opravila vitrážová okna, věžní hodiny a další prvky. Teď nás čeká ještě oprava střechy a varhan,“ sdělila farářka Hedvika Zimmermannová.

Autor: