Plán Hejnic na byty pro rodiny se hroutí, v cestě stojí voda

  11:42
S výstavbou více než deseti domů pro mladé rodiny se mohou v Hejnicích rozloučit. Území, kde měly domy vyrůst, je kvůli hromadění vody pro stavbu z větší části nevhodné. Město tak zatím nemá vyřešen problém s nedostatkem nových míst pro bydlení.

Návrh, jak měly domy vypadat. | foto: Vizualizace: Jiří Plašil

Plán na výstavbu třinácti rodinných domů ve Skalním městě v Hejnicích se smršťuje. Kvůli výsledkům hydrogeologického průzkumu rozhodli zastupitelé, že pokud se v daném místě bude stavět, tak jen v západní části dosud volného pozemku pod Ořešníkem. Tedy v místech, kde už dnes je zástavba dvojdomků.

Je to i v souladu s biologickým posudkem, podle kterého se v západní části lokality nevyskytuje žádný ohrožený živočich či rostlina.

„Zbytek území bude určen na úpravu současné zamokřené louky. Mohou tam vzniknout tůně či jiná mokřadní opatření a některé části mohou zůstat v původní podobě,“ přiblížil starosta Jaroslav Demčák.

Město přitom původně chtělo výstavbou rodinných domů vyřešit problém s nedostatkem bydlení hlavně pro mladé rodiny z Hejnic. Proti zastavění podmáčené louky ve Skalním městě ale vznikla před časem petice, kterou podepsalo skoro tisíc lidí. Většinou ovšem s bydlištěm mimo Hejnice. Petičníci se vyhrazovali proti tomu, aby město nechalo stavět domy na místě, kde je mokřad.

Mokřad v místě je nepřirozený

Podle vedení města však o žádný skutečný mokřad nejde. Dřív to byla normální louka, o kterou se ale přes padesát let nikdo nestaral. Zarostla náletovými dřevinami a kvůli špatně provedené melioraci se především v její spodní části začala hromadit voda.

To potvrdil i hydrogeologický posudek, který si město nechalo zpracovat. Zmíněný mokřad je v daném místě podle něj nepřirozenou a rizikovou anomálií, jehož retenční schopnost se neustále snižuje. 

„Může za to nevyhovující odvodnění, neúdržba náletových dřevin, přibývající černé skládky a také výstavba domů v posledních 15 letech. Velkou překážkou je i silnice ohraničující lokalitu od východu k severu, která představuje takřka nepropustnou hráz. I když se pod ní vyhloubil odvodňovací příkop a na něj navazující propustky, přirozené proudění vody se změnilo a zpomalilo. Z některých míst voda neodtéká prakticky vůbec a retenční objem území se tak snižuje. Což v konečném důsledku může znamenat riziko pro dolní část Skalního města,“ stojí v posudku. 

Stavba domů by se nesmírně prodražila

Pro stavbu původně zamýšleného počtu rodinných domů je tak lokalita nevhodná. I když by technicky byla možná, založení v podmáčené půdě by projekt nesmírně prodražilo. Kolik domů v západní části, která je sušší, ale nakonec bude, není zatím jasné.

„Ze studie vyplývá, že k zástavbě je vhodná jen západní část území, čili jedna řada domů podél současné slepé ulice, kde už z jedné strany domy jsou. Jestli to ale bude pět domů nebo tři, čtyři, není teď jasné,“ zmínil zastupitel Hejnic Kryštof Špidla. 

To potvrzuje i starosta města Demčák. „Zatím jde jen o návrh, kterým směrem se máme ubírat. Teď necháme upravit zastavovací studii jen na tu západní část. Ovšem je možné, že ani pak nebude výstavba možná nebo že tam budou takové podmínky, které nepůjdou splnit. Hlavní slovo totiž nemáme my, ale správa chráněné krajinné oblasti a další pověřené úřady,“ sdělil Demčák.

I bez ohledu na to, jestli se bude smět ve Skalním městě stavět alespoň v omezené míře nebo ne, musí dané území projít úpravou, aby se tam voda dál nekontrolovatelně nehromadila.