Hejnicím se bortí plán na výstavbu. Louka je cenný mokřad, říká posudek

  16:42
Pozemek je pro výstavbu rodinných domů málo vhodný. Takový je závěr posudku, který zkoumal lokalitu Skalní město v Hejnicích na Liberecku. Radnice chce stavět, podle odpůrců je tu však cenný mokřad.

Návrh, jak by měly domy vypadat. | foto: Vizualizace: Jiří Plašil

Zatím je to 1:0 pro odpůrce výstavby rodinných domů v lokalitě Skalní město v Hejnicích. Z biologického průzkumu, který tam na jaře a v létě probíhal, vyplývá, že více než dvouhektarový pozemek není pro stavbu třinácti rodinných domů příliš vhodný.

Proti záměru dokonce vznikla před časem petice, kterou podepsalo skoro tisíc lidí, i když z velké části nešlo o obyvatele Hejnic. Vadilo jim, že pro výstavbu zvolila radnice místo, které má všechny parametry mokřadu a mělo by se tedy spíš chránit než na něm stavět. Původně šlo přitom o louku, kde se pásl dobytek.

O louku se padesát let nikdo nestaral

Jenže pak se o ni nikdo skoro padesát let nestaral. Louka zarostla vším možným a hlavně se na ní kvůli špatně udělané melioraci začala držet voda. Výsledkem je tak mokřad, který biologický posudek vyhodnotil jako poměrně hodnotný mokřadní biotop.

„Je zde bohatě zastoupena typická mokřadní květena regionu. Porosty jsou poněkud znehodnoceny dlouhodobou absencí údržby. Pokud by byly alespoň příležitostně posečeny, jejich botanický potenciál se zvýší. Území je významné i z hlediska výskytu vzácných a ohrožených druhů živočichů. Lokalita má značný význam také z vodohospodářského hlediska, jako prameniště s většími plochami trvale zamokřených půd. Podobných lokalit v krajině v minulosti silně ubylo. Uvažovaný záměr na využití parcely k individuální obytné zástavbě se tak jeví jako málo vhodný,“ stojí v závěru biologického posudku.

Starosta: Na zamokřeném místě je možné stavět

Jeho výsledky už radnice předala projektantovi, který záměr připravuje, a také Správě CHKO Jizerské hory.

„Potřebujeme vědět, co dál můžeme, nebo nemůžeme dělat,“ říká starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Podle něj ale bude daleko důležitější výstup z hydrogeologického průzkumu, který si vyžádalo zastupitelstvo města. 

„Hydrogeologický průzkum poběží do konce roku. Z něj by mělo být jasné, jak se voda v zamokřené louce chová, odkud se bere a co by s ní udělala případná zástavba. Stejně tak má průzkum zodpovědět, jakým způsobem by tam mělo proběhnout založení domů, aby je voda neohrozila. Rozhodně to není tak, že se na takhle zamokřeném místě nedá stavět. Víme i z jiných míst, že to možné je,“ podotýká Demčák.

Projekt výstavby deseti až třinácti rodinných domků tak zatím radnice neopouští. Podmáčená louka ve svahu pod Ořešníkem je jedním z posledních volných pozemků města, kde lze ještě v Hejnicích stavět.

„Obrací se na nás lidé, hlavně mladé rodiny, že chtějí stavět, ale v Hejnicích už skoro není kde. Toto je jediná větší plocha v majetku města, která by k tomu byla vhodná. Chceme lidi v Hejnicích udržet, ne aby se stěhovali jinam. Ještě se nabízí pozemky směrem na Lázně Libverda, ale tam má město jen nepatrný podíl,“ vysvětluje starosta.

Že rozhodování nebude jednoduché ukázalo i červnové jednání zastupitelů. „Jak bydlení pro mladé rodiny, tak příroda, jsou oba veřejné zájmy. Musíme ale vědět, co se stane s vodou, která tam je, když by se začaly domy stavět. Také by z hydrogeologického posudku mohlo vyplynout, kolik by město stála příprava samotných pozemků, protože odvodnění a zavedení sítí tam nebude určitě levné,“ uvedl zastupitel Kryštof Špidla.