Odvrácená tvář Jablonce. Stovky lidí živoří, mají dluhy a žijí v holobytech

  13:46
Stovky lidí v Jablonci nad Nisou žijí na hraně sociálního vyloučení a mají obrovské dluhy. Přes třináct procent obyvatelů města je v exekuci. Radnice chce tuto situaci začít řešit.

V Jablonci je sedm lokalit s parametry možného sociálního vyloučení a devět takzvaně rizikových lokalit. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Množí se tu štěnice, z kohoutků neteče voda, topení nefunguje, elektřina je odpojená. V Jablonci nad Nisou živoří stovky obyvatel na desítkách míst, která jsou na hraně sociálně vyloučených lokalit. Lidé odsud nemohou prchnout, jelikož je trápí vysoké dluhy. Přes třináct procent Jablonečanů je v exekuci.

Neblahá data plynou z analýzy Agentury pro sociální začleňování. Rozsáhlý průzkum v místním terénu tady vládní organizace prováděla před dvěma lety, protože s ní radnice uzavřela memorandum o spolupráci. Nyní na základě těchto podkladů chce město začít situaci předlužených obyvatel žijících v nevyhovujících podmínkách řešit.

Ty hovoří o tom, že v Jablonci existuje aktuálně sedm lokalit s parametry možného sociálního vyloučení a devět takzvaně rizikových lokalit.

„V praxi jde o objekty, jež v minulosti město odprodalo soukromým majitelům. Ti nabízí bydlení za vysoké nájemné sociálně slabším osobám a do svého majetku neinvestují zpětně žádné peníze. V těchto lokalitách se zpravidla koncentruje větší počet osob žijících v obtížné sociální situaci, často je provází dlouhodobá nezaměstnanost a exekuce, a tím pádem nejsou schopní získat standardní bydlení. Podle kvalifikovaného odhadu jde celkem o 552 lidí,“ informoval náměstek primátora David Mánek.

Dva roky stará analýza dokonce říká, že takovýchto lidí může být až 870. V době průzkumu žili ve 25 domech a sedmi komerčních ubytovnách a některá problémová místa se nacházela i v centru města. Analýza popisuje například domy v Lidické ulici, poblíž silnice na Novou Ves, v Podhorské ulici, ale třeba i nedaleko radnice na Mírovém náměstí. A uvádí i svědectví o lichvě: „Jeden lichvář tady je a chce sto procent. Půjčí vám tisíc korun a chce vrátit dva,“ tvrdí v průzkumu jeden z dotázaných.

Radnice chce nyní situaci řešit především sama za pomoci odborníků a využít při tom několik doporučení od agentury. S ní bude vzdáleně spolupracovat. 

„Musíme zvýšit finanční odpovědnost všech cílových skupin, aby systém podpory předluženým a k dluhům směřujícím osobám byl dostupný. Zaměříme se také na to, aby bydlení lidí, kteří mají dluhy anebo patří do skupiny sociálně vyloučených, bylo kvalitnější,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví jabloneckého magistrátu Martina Rosenbergová s tím, že v budoucnu by ve městě mohlo vzniknout informační dluhové centrum.

Zhoršení života v celém městě

Mezi opatření patří třeba větší informovanost lidí, kteří buď již do dluhové spirály naskočili nebo se k nástupu do ní blíží. Dít se tak může prostřednictvím letáků, zpravodaje, přednášek, sociálních sítí i samotné práce nejrůznějších organizací v terénu.

Vedení města upozorňuje, že hodně zadlužení lidé nebydlí pouze na dříve popsaných problémových místech, ale jsou i mezi běžnými obyvateli. Ohroženi sociálním vyloučením jsou třeba senioři či mladí lidé.

Pokud by se situace neřešila, může to dle analýzy v budoucnu vést k zásadnímu zhoršení kvality života v celém městě.

„Sociální situace v některých lokalitách byla velmi špatná. Byty byly přelidněné a hygienické standardy mnohdy velmi nízké. Častý problém, který byl v lokalitách pozorován výzkumníkem a potvrzován obyvateli, byly například štěnice. Alespoň v jednom případě byl navštívený dům odpojen od zdroje pitné vody, což mohlo za určitých podmínek vyústit v šíření různých nemocí a mohlo ve svém důsledku ohrožovat i lidi mimo lokality. V lokalitách, které tato analýza zmiňuje, byla téměř vždy značná část obyvatel zadlužená. Lidé měli často více než jednu exekuci,“ stojí v analýze.

Autor: