Stavaři zpevní svahy zámeckého kopce v Náchodě, úpravy spolknou 200 milionů

  16:10
Po šesti letech příprav zahájili památkáři obnovu zámeckého kopce v Náchodě. Úpravy za téměř 200 milionů korun pomohou s odvodněním svahů a zajistí je proti sesuvům. Zámek se s městem napohled více propojí, přibude lepší vstup od Karlova náměstí. Vrch se zámkem býval obnažený, ale zarostl nálety.

Zámek v Náchodě a jeho okolí | foto: archiv NPÚ

Na přípravách se podíleli pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ) a také města Náchoda už od roku 2014. Letos už stát vybral stavební firmu. Ve středu v poledne památkáři, zástupci města a ministerstva kultury stavbu symbolicky zahájili. Přijela také manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová a ministryně financí Alena Schillerová.

Zámecký kopec si dosud uchoval stopy dlouhé kulturní tradice. V raném 19. století byl otevřený, pastevní a romantický, v polovině 19. století byl osázený ovocnými sady. Od poloviny 20. století mu chyběla údržba a péče, takže zarůstal přirozenými náletovými dřevinami.

Porost je souvislý, ale na mnoha místech jsou v něm přestárlé a příliš hustě rostoucí stromy a keře. Na jižních a východních svazích kdysi vznikly anglické parky, Regnerovy a Idiny sady, ale z nich zbyly už jen nesourodé pozůstatky.

Kopec v posledních desetiletích zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Kvůli tomu jsou jižní svahy nestabilní, v některých místech se třeba po deštích již sesunuly.

„Revitalizaci zámeckého kopce považuji za velice významnou z hlediska jeho nutné stabilizace a památkové obnovy krajinných prvků. Na celém projektu si velice cením příkladné spolupráce Národního památkového ústavu s vedením města Náchoda, které zafinancovalo projekt obnovy. Díky této výjimečné spolupráci se v průběhu tří let dočkáme zatraktivnění lokality propojující Karlovo náměstí s areálem zámku,“ popisuje ředitel územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec z NPÚ.

„Pochopitelně, že vlastní realizace bude stát nejen nemalé finanční prostředky, ale zároveň bude znamenat i určitá omezení jak pro občany Náchoda, tak i návštěvníky unikátního hrado-zámeckého komplexu. Věřím, že výsledek bude významným přínosem pro zlepšení vnímání centra města, stane se místem odpočinku a setkávání místních a bude využíván hojně i turisty,“ vysvětluje památkář Kadlec.

Projektanti řešili hlavně nápravu problémů spojených se stabilitou a hydrogeologickými poměry kopce. Mělo by tak dojít na odvodnění svahů, statické zajištění proti sesuvům a také na obnovu mlatových cest, lávek, mobiliáře a osvětlení. Pokud jde o zeleň, budou se kácet nálety nebo stromy ve špatném stavu. Přibyde nová výsadba, ovocné sady, aleje i keře.

Obnovu zaplatí ministerstvo kultury, částku 197 milionů korun bude uvolňovat postupně. Generálním dodavatelem je litoměřická firma Gardenline. Revitalizace kopce skončí v roce 2022.

Památkáři i město počítají s tím, že kopec bude dál sloužit k procházkám. Připraví také exteriérový prohlídkový okruh, kudy zájemce po zakoupení vstupenky provede průvodce s výkladem. U nástupních míst pod kopcem v Zámecké ulici a u nově připravovaného vstupu u Karlova náměstí bude možné pořádat společenské a kulturní akce.

Radnice dojednávala s památkáři především vzájemné směny pozemků. „Fakt, že se podařilo i v této nelehké době takovouto náročnou a nákladnou investiční akci státu odstartovat, je pro nás dobrou zprávou. Turismus je v Náchodě v posledních letech na vzestupu,“ oceňuje starosta Náchoda Jan Birke.

V letošní sezoně se přímo návštěvníků zámku žádná omezení kvůli stavbě nedotknou.

„Děkujeme městu za výbornou spolupráci, protože samozřejmě městem vedou přístupové cesty a nastane zde zvýšený dopravní ruch právě s ohledem na revitalizaci. Děkujeme všem občanům za pochopení i za zvýšenou pozornost. Odměnou jim budiž výsledek, tedy možnost procházek, trávení volného času a propojení města, kopce a zámku,“ říká Lucie Bidlasová, mluvčí sychrovských památkářů, pod něž státní zámek spadá.

Vznikne i veřejně přístupný ovocný sad

Podle projektu vznikne pohodlná okružní cesta kolem celého kopce a síť pěších mlatových nebo visutých cest. Některé skalní výchozy na jižní straně zůstanou obnažené, vynikne obnovená lipová alej kolem historického schodiště a vrátí se i plochy šeříků.

Zajímavý prostor vznikne mezi náměstím a hřebenem kopce, kde vede alej Kněžny Kateřiny Zaháňské. Tam vznikne veřejně přístupný ovocný sad určený procházkám a relaxaci. V západní části kolem Zámecké ulice, kudy lidé míří na zámek po kroutící se silničce pěšky, město vybuduje hřiště pro děti a pro fitness cvičení.

Obnova čeká i dožívající alej kolem cesty. Západní terasy u paty zámku projdou rekonstrukcí a nově budou přístupné. Změny se dočká i zanedbaný přístup na zámecký kopec od Karlova náměstí, kde vznikne pobytové schodiště s bezbariérovou rampou. Od Karlova náměstí povede nové schodiště k průchodu ve východních hradbách, dosavadní schodiště vedoucí k Idiným sadům se bude opravovat.

Autor: