Spalovna v Opatovicích už tolik nevadí, obce za souhlas očekávají bonusy

  9:50
Plány na stavbu spalovny odpadu v Opatovicích nad Labem ožily. I díky postojům měst a obcí, které už nejsou kategoricky proti tak jako před několika lety. Hradecká koalice je nejednotná, projekt však zcela zavrhuje už jen uskupení Změna a Zelení.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Není tajemství, že opatovická elektrárna (EOP) už brzo přibrzdí provoz dvou ze šesti uhelných bloků, které nebyly modernizovány a nebudou plnit emisní limity.

Současně ve Sněmovně před druhým čtením leží zákon o odpadech, který má zásadním způsobem pomoci zvýšit recyklaci. A do třetice: do deseti let se s největší pravděpodobností až čtyřnásobně zdraží ukládání komunálního odpadu na skládky.

Dávají tři zprávy smysl? Pro někoho jsou jasným signálem. Přestože navenek se nic neděje, v těchto dnech zesílila iniciativa, jež má jasně vytyčenou metu: stavbu velké spalovny odpadu v Opatovicích nad Labem. Dokonce velké tak, že by ji měla krmit celá hradubická aglomerace a podle některých by jí ani to nestačilo.

Tyto plány vznikly už téměř před dvaceti lety a zdánlivě je uspala odmítavá referenda obyvatel Čeperky z roku 2005 a Opatovic nad Labem o rok později. Ambice elektrárny však nikdy zcela nevyhasly a ještě víc se rozhořely po komunálních volbách v roce 2018. 

Důkazem je exkurze do nejnovější české spalovny v Chotíkově u Plzně, kterou EOP uspořádala pro komunální politiky. Minulý týden si schůzku s vedením Hradce Králové dala skupina, jež mezi městy sonduje zájem o podobné zařízení v areálu společnosti Elektrárny Opatovice.

„Jednání s městy a kraji, jako největšími původci odpadu, je pro správné uchopení projektu zásadní. Při těchto prvotních schůzkách se seznamujeme se svými záměry, možnostmi a diskutujeme o připravenosti měst na změnu legislativy v odpadové sféře a o jejich strategiích do budoucna. Ani pro města není v této době jednoduché jednoznačně říci, jaký bude jejich směr, dokud nevejde v platnost definitivní znění nového odpadového zákona. Jeho podoba do značné míry ovlivňuje i ekonomickou stránku zamýšleného ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu - pozn. red.) Opatovice,“ říká mluvčí elektrárny Hana Počtová.

Hradec i Pardubice: neutralita

Názory na prospěšnost i efektivitu spalovny se různí nejen mezi městy, ale i v hradecké koalici. Neutrální postoj zaujal primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Samozřejmě, že na naše rozhodování bude mít zásadní vliv konečná podoba zákona o odpadech. A samozřejmě čísla a statistiky, které si pečlivě vyhodnotíme, abychom mohli odhadnout další vývoj. Že bude míra skládkování komunálního odpadu zásadním způsobem omezená, je jasné. Že se bezpodmínečně musí zvýšit podíl vytříděného odpadu, je také jasné. A snad je také jasné, že ukládání komunálního odpadu v příštích deseti letech významně zdraží. To jsou všechno faktory, které musíme vyhodnotit. Pro to musíme sehnat objektivní podklady, což nemusí být tak úplně jednoduché, a podle nich se rozhodnout,“ upozorňuje hradecký primátor. 

Podle pardubického primátora Martina Charváta (ANO) je EOP na variantu spalovny připravena má dobré dopravní napojení a slibuje zajištění energie vzniklé při spalování. „Městská společnost SMP odpady si nechává zpracovávat koncepci nakládání s odpady a z té by mělo vyplynout, co bude pro Pardubice nejvhodnějším řešením. Je možné, že bude doporučeno spalování a pak má smysl o projektu s elektrárnou jednat,“ říká náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal (ANO).

Přeslechnout však nelze ani názory, podle nichž je spalovna nejen zbytečná, ale i potenciálně nebezpečná. „Hradec spalovnu v žádném případě nepotřebuje, nejsme ani schopni ji nakrmit dostatkem odpadu, takže se domnívám, že by se sem musel vozit i z jiných lokalit. To je pro nás samozřejmě nepřijatelné,“ zdůraznil náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Možné řešení: odpad + plyn

Když se před lety o spalovně začínalo mluvit, měla mít kapacitu 96 tisíc tun ročně, výhledově i dvojnásobnou. ZEVO se k budoucí kapacitě nevyjadřuje, odpad by však podle Počtové byl pouze doplňkovým zdrojem, pravděpodobně k plynu.

„Abychom si zmapovali množství potencionálních, energeticky využitelných odpadů, zadali jsme studii bilance odpadů našeho regionu nezávislým odborníkům. Možné varianty, složené z různých kombinací Hradubic, místních obcí a obcí s rozumnou dojezdovou vzdáleností ukázaly, že potenciál pro vybudování ZEVO tu bezpochyby je. V žádné z těchto možných variant nefiguruje odpad ze zahraničí,“ konstatuje mluvčí.

Podle informací MF DNES bylo v programovém prohlášení hradecké koalice původně zaneseno výslovné ne, avšak toto explicitní stanovisko se do finální verze nedostalo. Také nyní - 16 měsíců poté - není koalice v otázce spalovny jednotná.

A co spalování v cementárně?

Projekt zavrhuje pouze uskupení Změna a Zelení. „Musíme jít cestou omezování množství odpadů a zvýšení recyklace. To jsou ostatně priority stanovené našimi dokumenty v odpadovém hospodářství. Nemyslím si, že pokud by vznikla spalovna, že by pro nás měla nějaký ekonomický smysl. Máme alternativu ve spalování v cementárně Prachovice, kde je nevyužitá kapacita pro místní odpad, navíc se tam spaluje za vyšších teplot a delší čas, takže je to lepší i z hlediska emisí,“ upozorňuje Hanousek.

ZEVO se však snaží prezentovat jako zelený projekt, jehož cílem je snižovat emise.

„V současné době se jeví jako nejpravděpodobnějším řešením postupné náhrady výkonu dosluhujících bloků plyn, ideálně v kombinaci s doplňkovým energetickým užitím odpadu. Tímto přechodem společnost nejen zefektivní provoz, ale významně přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v kraji,“ dodává mluvčí elektrárny.

Čekání na projekt...

V roce 2007 projekt spalovny odpadů v Opatovicích usnul kvůli odporu veřejnosti i většiny ekologů. Velký podíl na pozastavení plánů měla odmítavá referenda v Opatovicích nad Labem a v Čeperce.

Referenda jsou stále platná, ale obě obce zmiňují možnost uspořádání nových. Řada je však na hlavním investorovi a současně i provozovateli spalovny. K oběma titulům se přihlásila společnost Elektrárny Opatovice.

„Zastupitelstvo otázku spalovny otevřelo a čeká, jestli někdo, kdo ten projekt oživuje, předstoupí před zastupitelstvo a představí jej. A nejen představí, ale současně nabídne nějaké bonusy pro naše občany, aby zastupitelstvo mohlo zvážit, zda vypíše referendum. Jinak se nemůžeme o ničem bavit,“ řekl starosta Opatovic Pavel Kohout (Opatovice podle vás). 

Souhlasí i starostka Čeperky Kristina Vosáhlová (SNK pro Čeperku): „Naše referendum je platné a k otázce spalovny se tedy stavíme stále stejně. Kdyby se to mělo změnit, museli bychom udělat jiné referendum. Jenže zatím neznáme podrobnosti. Ano, schůzka byla minulý rok, ale na ní nám nikdo neřekl nic nového.“ 

Kohout přiznal, že je zastáncem maximální recyklace odpadu, ale projekt spalovny nechce odsuzovat. „Situace s odpady je doslova tragická a s tím zbytkovým by se rozhodně něco mělo dělat. Jsme tedy v očekávání. Pojďte a představte našim spoluobčanům klady a zápory toho projektu,“ vyzývá starosta.

Kdy se to stane, je však stále nejasné. „ZEVO Opatovice je stále ve svých prvotních fázích, hovořit nyní o konkrétním projektu ZEVO je proto zatím předčasné. Vybudování takového zařízení je během na dlouhou trať, kde i přípravné fáze a s nimi spojené potřebné dokumenty a studie stojí nemalé finanční prostředky,“ upozornila mluvčí opatovické elektrárny Hana Počtová.