Varhaník a předseda spolku Provarhany Pavel Svoboda. Slavnostní představení opravených varhan v kostele svaté Marie Magdaleny v... Původní stav varhan v kostele svaté Marie Magdaleny v Deštném v Orlických... Původní stav varhan v kostele svaté Marie Magdaleny v Deštném v Orlických... Varhany v kostele svatého Prokopa v Přepychách. Opravené varhany v Husově sboru v Dobrušce. Varhaník a předseda spolku Provarhany Pavel Svoboda.