iDNES.cz

Svah na Medvědíně se propadá do bývalých dolů, se sanací pomáhá vrtulník

  11:14
Svah hory Medvědín u Špindlerova Mlýna v Krkonoších se propadá do komínových šachet bývalého uranového dolu. Nový kráter široký osm a hluboký šest metrů vznikl mimo značené turistické trasy i sjezdovky. Kvůli sanaci vynesl vrtulník na kopec ocelové sítě.

Zem se propadla do ústí komínu M5-1/0-4, který byl vyhlouben v příkrém svahu hory Medvědín porostlém kapradím, trávou, borůvčím a řídkým smrkovým lesem. Šest metrů hluboký kráter vznikl zhruba 200 metrů od turistické cesty v Krkonošském národním parku v Zóně přírodě blízké (bývalá 2. zóna KRNAP).

V minulosti už na Medvědíně vznikly dva podobné krátery a čeká se propad ještě na jednom místě. O sanaci se stará státní podnik Diamo, který v minulosti na Medvědíně uran těžil a který v Česku zahlazuje následky hornické činnosti po těžbě uranu, rud i části uhelného hornictví. Naposledy vyspravil jiný propadlý komín ve stejné lokalitě loni v říjnu.

Práce v obtížně přístupném terénu provádějí pracovníci Závodní báňské záchranné stanice Dolní Rožínka. Používají jen ruční nářadí, motorové pily nebo křovinořez v minimálním rozsahu, aby co nejméně ovlivnili chráněnou krajinu. K vyspravení propadlé země použijí ocelové sítě, které na vrchol, kam se nedostane těžká technika, vynesl vrtulník.

„Pro práce používáme ruční mechanizaci na odstranění náletových křovin a dřevin a terén vyrovnáváme ručními odkopávkami. Následně položíme HEA panely, zajistíme je svorkami a pomocí horolezeckých lan je potáhneme nad propad. Po položení všech panelů přes ně natáhneme dvouzákrutovou síť. Na závěr označíme ocelový rošt výstražnými tabulkami,“ popsal technické řešení Vratislav Řehoř, náměstek ředitele odštěpného závodu Správa uranových ložisek.

Propadlý komín je hluboký 23 metrů a byl vyražen pravděpodobně v první polovině 50. let minulého století. Likvidován byl kolem let 1958 až 1960 tak, že v hloubce 20 metrů od povrchu tehdy založili srubový poval a komín zavalili trhací prací.

Postupem času ale došlo k narušení stability srubového povalu a zásypový materiál se propadl do volné části komínu. Při pravidelné kontrole opuštěných důlních děl nyní zjistili pracovníci společnosti DIAMO propad o průměru osmi až deseti metrů a hloubce šest metrů.

„Státní podnik DIAMO dbá důsledně na správu opuštěných důlních děl, pravidelně je kontroluje a vyhodnocuje jejich stav. Zajištění propadu na lokalitě Medvědín je velmi důležité z hlediska zvýšení bezpečnosti osob, jejichž pohyb v území dotčeném důlní činností nelze vyloučit,“ doplnil ředitel státního podniku Ludvík Kašpar. Ukončení prací je naplánováno na polovinu září.

zpět na článek